Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skład komisji senackich Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2019/2020

wg stanu na dzień 15 października 2019 r.
aktualizacja: 24 października 2019 r.

I Komisja interdyscyplinarna do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

 1. dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki prawne,
 2. dr hab. inż. Jarosław Polański – przedstawiciel dyscypliny nauki chemiczne,
 3. dr hab. Rafał Molencki – przedstawiciel dyscypliny językoznawstwo,
 4. dr hab. Mariola Jarczyk – przedstawiciel dyscypliny literaturoznawstwo,
 5. dr hab. Agnieszka Mrozik – przedstawiciel dyscypliny nauki biologiczne,
 6. dr hab. Grażyna Chełkowska – przedstawiciel dyscypliny nauki fizyczne,
 7. dr hab. Małgorzata Łuszczak – przedstawiciel dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,
 8. dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny filozofia,
 9. dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny historia,
 10. dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki o kulturze i religii,
 11. dr hab. Dariusz Bochenek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny inżynieria materiałowa,
 12. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – przedstawiciel dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 13. dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki socjologiczne,
 14. dr hab. Ewa Wysocka, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny pedagogika,
 15. dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny psychologia,
 16. dr hab. Sylwester Wróbel – przedstawiciel dyscypliny nauki o polityce i administracji,
 17. dr hab. Janusz Morawiec, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny matematyka,
 18. dr hab. Bogdan Gądek, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku,
 19. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ – przedstawiciel dyscypliny nauki teologiczne.

 

II Senacka komisja do spraw strategii i rozwoju:

 1. prof. dr hab. Janusz Janeczek – przewodniczący komisji,
 2. dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ,
 3. prof. dr hab. Robert Hasterok,
 4. dr hab. Agnieszka Turska-Kawa,
 5. dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ,
 6. dr hab. Piotr Pinior, prof. UŚ,
 7. dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ,
 8. prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz,
 9. ks. prof. dr hab. Jan Słomka,
 10. dr hab. Kinga Czerwińska,
 11. mgr Przemysław Grzonka,
 12. Anna Maria Rizzo – przedstawiciel Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego.

W posiedzeniach komisji uczestniczą z głosem doradczym:

 1. prof. dr hab. Jolanta Tambor – przedstawiciel NSZZ Solidarność,
 2. dr prof. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ – przedstawiciel ZNP.

 

III Stała komisja do spraw nadzoru:

 1. prof. dr hab. Jacek Górecki – przewodniczący komisji,
 2. dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ,
 3. dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak.

return to top