Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Skład Senatu Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2020–2024

wg stanu na dzień 8 maja 2024 r.

 1. Rektor
  prof. dr hab. Ryszard KOZIOŁEK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie filozofia
  prof. dr hab. Dariusz KUBOK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie historia
  prof. dr hab. Ryszard KACZMAREK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie językoznawstwo
  dr hab. Jolanta LUBOCHA-KRUGLIK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie literaturoznawstwo
  (mandat nieobsadzony)
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
  prof. dr hab. Aleksandra KUNCE
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o sztuce
  dr hab. Bogumiła MIKA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  dr hab. Robert KRZYSZTOFIK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki biologiczne
  prof. dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
  prof. dr hab. Ireneusz MALIK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
  dr hab. Mariusz KOLCZYŃSKI, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
  prof. dr hab. Waldemar WOJTASIK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki socjologiczne
  dr hab. Tomasz NAWROCKI, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie pedagogika
  dr hab. Maciej BERNASIEWICZ, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie psychologia
  dr hab. Małgorzata GÓRNIK-DUROSE, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie informatyka
  prof. dr hab. Urszula BORYCZKA
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie inżynieria biomedyczna
  dr hab. Sebastian STACH, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie inżynieria materiałowa
  dr hab. Małgorzata KAROLUS, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie matematyka
  prof. dr hab. Marta TYRAN-KAMIŃSKA
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki chemiczne
  prof. dr hab. Marzena DZIDA
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki fizyczne
  dr hab. Seweryn KOWALSKI, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki prawne
  dr hab. Agnieszka BIELSKA-BRODZIAK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie sztuki muzyczne
  dr hab. Magdalena SZYNDLER, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  dr hab. Łukasz KLIŚ, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki teologiczne
  ks. prof. dr hab. Leszek SZEWCZYK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
  prof. dr hab. Janusz MUSIAŁ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości
  dr Bernard GRZONKA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Adam WARZECHA
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Paweł ZAKRAJEWSKI
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Michał BROL
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Magdalena BEŁZA-GAJDZICA
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Remigiusz KOPOCZEK
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  dr Iwona BLICHARSKA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Michał TOMASZEK
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Agnieszka KOTULSKA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  inż. Tomasz ŻARSKI
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Magdalena STRYJA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Gabriela BŁASZCZYK
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Magdalena ŚLEBARSKA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Aneta TROJANOWSKA
 1. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  mgr Michał GĘBICKI
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Agata BIZOŃ
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Bartosz DRYJA-GOŁĘBIOWSKI
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Magdalena JAROSZ
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Dominik KOŁODZIEJ
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Nadia KOT
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Jakub KRAUS
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Dagmara LUFT
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Katarzyna MATLAS
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Michał SZCZĘSNY
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Anna WALECZEK
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Jakub WITKOWSKI

Osoby uczestniczące oraz osoby mogące uczestniczyć w posiedzeniach senatu z głosem doradczym:

 1. Prorektor do spraw nauki i finansów
  prof. dr hab. Michał DASZYKOWSKI
 1. Prorektor do spraw kształcenia i studentów
  dr Katarzyna TRYNDA, prof. UŚ
 1. Prorektor do spraw rozwoju kadry
  prof. dr hab. Ewa JAROSZ
 1. Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej
  prof. dr hab. Tomasz PIETRZYKOWSKI
 1. Dziekan Wydziału Humanistycznego
  prof. dr hab. Adam DZIADEK
 1. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI
 1. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Zenon GAJDZICA
 1. Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Danuta STRÓŻ
 1. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  dr hab. Witold KUROWSKI, prof. UŚ.
 1. Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr hab. Katarzyna MARCOL, prof. UŚ
 1. Dziekan Wydziału Teologicznego
  ks. dr hab. Jacek KEMPA, prof. UŚ
 1. Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. Krystyna DOKTOROWICZ, prof. UŚ
 1. Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim
  prof. dr hab. Alina ŚWIEŚCIAK-FAST
 1. Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego
  dr hab. Mariusz GRABIEC, prof. UŚ
 1. Rektor kadencji 1990–1996
  prof. dr hab. Maksymilian PAZDAN
 1. Rektor kadencji 1996–2002
  prof. dr hab. Tadeusz SŁAWEK
 1. Rektor kadencji 2002–2008
  prof. dr hab. Janusz JANECZEK
 1. Rektor kadencji 2008–2016
  prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
 1. Rektor kadencji 2016–2020
  prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK
 1. Rzecznik praw i wartości akademickich
  prof. dr hab. Jacek GÓRECKI
 1. Rzecznik praw studenta i doktoranta
  dr hab. Agnieszka BIELSKA-BRODZIAK, prof. UŚ
 1. Kanclerz
  dr Agnieszka SKOŁUCKA
 1. Kwestor
  mgr Beata ZAWADZKA
 1. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  mgr Krzysztof PSZCZÓŁKA
 1. Przedstawiciel ZNP
  dr hab. Tomasz CZAKON, prof. UŚ
 1. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Piotr USZOK
 1. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Elżbieta BIEŃKOWSKA
 1. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Olga GRYGIER-SIDDONS
 1. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Adam DZIADEK
 1. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Marian PALUCH
 1. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET
 1. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Przewodniczący Samorządu Studenckiego
  Michał SZCZĘSNY
 1. Przewodniczący komisji do spraw badań naukowych
  prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI
 1. Przewodnicząca komisji do spraw kształcenia i studentów
  dr Katarzyna SUJKOWSKA-SOBISZ, prof. UŚ
 1. Przewodniczący komisji do spraw kadry akademickiej
  prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK
 1. Przewodniczący komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
  dr hab. Andrzej NIESPOREK, prof. UŚ

 

return to top