Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skład Senatu Uniwersytetu Śląskiego w kadencji 2020–2024

wg stanu na dzień 1 września 2020 r.

 1. Rektor
  prof. dr hab. Ryszard KOZIOŁEK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie filozofia
  dr hab. Dariusz KUBOK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie historia
  prof. dr hab. Ryszard KACZMAREK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie językoznawstwo
  dr hab. Jolanta LUBOCHA-KRUGLIK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie literaturoznawstwo
  dr hab. Tomasz SAPOTA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
  prof. dr hab. Aleksandra KUNCE
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o sztuce
  dr hab. Bogumiła MIKA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  dr hab. Robert KRZYSZTOFIK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki biologiczne
  prof. dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku
  prof. dr hab. Ireneusz MALIK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
  dr hab. Mariusz KOLCZYŃSKI, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
  dr hab. Waldemar WOJTASIK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki socjologiczne
  dr hab. Tomasz NAWROCKI, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie pedagogika
  dr hab. Maciej BERNASIEWICZ, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie psychologia
  dr hab. Małgorzata GÓRNIK-DUROSE, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
  dr hab. Urszula BORYCZKA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie inżynieria biomedyczna
  dr hab. Sebastian STACH, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie inżynieria materiałowa
  dr hab. Małgorzata KAROLUS, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie matematyka
  prof. dr hab. Marta TYRAN-KAMIŃSKA
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki chemiczne
  dr hab. Marzena DZIDA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki fizyczne
  dr hab. Seweryn KOWALSKI, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki prawne
  dr hab. Agnieszka BIELSKA-BRODZIAK, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie sztuki muzyczne
  dr hab. Magdalena SZYNDLER, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  dr hab. Łukasz KLIŚ, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie nauki teologiczne
  prof. dr hab. Leszek SZEWCZYK
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne
  prof. dr hab. Janusz MUSIAŁ
 1. Przedstawiciel profesorów i profesorów uczelni w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości
  dr Bernard GRZONKA, prof. UŚ
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Adam WARZECHA
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Paweł ZAKRAJEWSKI
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Michał BROL
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Magdalena BEŁZA-GAJDZICA
 1. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
  dr Remigiusz KOPOCZEK
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  dr Iwona BLICHARSKA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Michał TOMASZEK
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Agnieszka KOTULSKA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  inż. Tomasz ŻARSKI
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Magdalena STRYJA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Gabriela BŁASZCZYK
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Magdalena ŚLEBARSKA
 1. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Aneta TROJANOWSKA
 1. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  mgr Emilie SZWAJNOCH
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Karolina GRYKSA
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Denis HOLEŚ
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Jacek KIERA
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Karolina KOZA
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Maciej MALIK
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Miłosz PILAREK
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Magdalena PILARZ
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Artur PODWOJSKI
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Małgorzata POSZWA
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Anna Maria RIZZO
 1. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego
  Krzysztof WIESEBACH

  Członkowie senatu z głosem doradczym:

   

 2. Prorektor do spraw nauki i finansów
  prof. dr hab. Michał DASZYKOWSKI
 3. Prorektor do spraw kształcenia i studentów
  dr Katarzyna TRYNDA, prof. UŚ
 4. Prorektor do spraw rozwoju kadry
  prof. dr hab. Ewa JAROSZ
 5. Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej
  dr hab. Tomasz PIETRZYKOWSKI, prof. UŚ
 6. Dziekan Wydziału Humanistycznego
  prof. dr hab. Adam DZIADEK
 7. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI
 8. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Zenon GAJDZICA
 9. Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Danuta STRÓŻ
 10. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Czesław MARTYSZ
 11. Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr hab. Krzysztof BĄK, prof. UŚ
 12. Dziekan Wydziału Teologicznego
  dr hab. Jacek KEMPA, prof. UŚ
 13. Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. Krystyna DOKTOROWICZ, prof. UŚ
 14. Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim
  dr hab. Alina ŚWIEŚCIAK-FAST, prof. UŚ
 15. Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego
  dr hab. Mariusz GRABIEC, prof. UŚ
 16. Rektor kadencji 1990–1996
  prof. dr hab. Maksymilian PAZDAN
 17. Rektor kadencji 1996–2002
  prof. dr hab. Tadeusz SŁAWEK
 18. Rektor kadencji 2002–2008
  prof. dr hab. Janusz JANECZEK
 19. Rektor kadencji 2008–2016
  prof. dr hab. Wiesław BANYŚ
 20. Rektor kadencji 2016–2020
  prof. dr hab. Andrzej KOWALCZYK
 21. Rzecznik praw i wartości akademickich
  prof. dr hab. Jacek GÓRECKI
 22. Kanclerz
  dr Agnieszka SKOŁUCKA
 23. Kwestor
  mgr Beata ZAWADZKA
 24. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  mgr Krzysztof PSZCZÓŁKA
 25. Przedstawiciel ZNP
  dr hab. Tomasz CZAKON, prof. UŚ
 26. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Piotr USZOK
 27. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr Andreas GLENZ
 28. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Krzysztof LABUS
 29. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Adam DZIADEK
 30. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Marian PALUCH
 31. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr hab. Edyta SIERKA, prof. UŚ
 32. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
  Małgorzata POSZWA
 33. Przewodniczący komisji do spraw badań naukowych
  prof. dr hab. Leszek MARYNOWSKI
 34. Przewodnicząca komisji do spraw kształcenia i studentów
  dr Katarzyna SUJKOWSKA-SOBISZ, prof. UŚ
 35. Przewodniczący komisji do spraw kadry akademickiej

  …………………….

 36. Przewodniczący komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki

  …………………….

   

return to top