Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skład Senatu Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2019/2020

wg stanu na dzień 16 czerwca 2020 r.

 1. Rektor
  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 2. Prorektor do spraw finansów i rozwoju
  prof. dr hab. Michał Daszykowski
 3. Prorektor do spraw kształcenia i studentów
  prof. dr hab. Ryszard Koziołek
 4. Prorektor do spraw badań naukowych
  prof. dr hab. Andrzej Noras
 5. Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej
  dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ
 6. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Leszek Marynowski
 7. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Zenon Gajdzica
 8. Dziekan Wydziału Teologicznego
  ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ
 9. Dziekan Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ
 10. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
 11. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ
 12. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ
 13. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Humanistycznego
  dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
 14. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Adam Idziak
 15. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Ireneusz Malik
 16. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
 17. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Przyrodniczych
  prof. dr hab. Iwona Szarejko
 18. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Ewa Jarosz
 19. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Halina Rusek
 20. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Społecznych
  prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk
 21. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  dr hab. Urszula Boryczka, prof. UŚ
 22. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Jan Cholewa
 23. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Karol Kołodziej
 24. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. inż. Jarosław Polański
 25. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Jacek Górecki
 26. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  prof. dr hab. Małgorzata Łuszczak
 27. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr hab. Małgorzata Kaniowska, prof. UŚ
 28. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Wydziału Teologicznego
  ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk
 29. Przedstawiciel prof. i dr. hab. Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  prof. dr hab. Janusz Musiał
 30. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Humanistycznego
  dr Cecylia Tatoj
 31. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Przyrodniczych
  dr Izabela Greń
 32. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Przyrodniczych
  dr Andrzej Tyc
 33. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych
  dr Anna Brosch
 34. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych
  dr Bernard Grzonka, prof. UŚ
 35. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  dr Katarzyna Balin
 36. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  dr Ireneusz Gościniak
 37. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji
  dr Weronika Szafrańska
 38. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr Magdalena Bełza-Gajdzica
 39. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr Joanna Nowicka
 40. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Wydziału Teologicznego
  ks. dr Wojciech Surmiak
 41. Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  dr hab. inż. Olaf Flak, prof. UŚ
 42. Przedstawiciel nauczycieli zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych
  dr Ryszard Kalamarz, prof. UŚ
 43. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Przyrodniczych
  Artur Podwojski
 44. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Społecznych
  Jacek Kiera
 45. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  Krzysztof Wiesebach
 46. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Magdalena Pilarz
 47. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Małgorzata Poszwa
 48. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji
  Anna Maria Rizzo
 49. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Teologicznego
  Karolina Gryksa
 50. Przedstawiciel Samorządu Studentów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
  Denis Holeś
 51. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Karolina Koza
 52. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Maciej Malik
 53. Przedstawiciel Samorządu Studentów Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
  Miłosz Pilarek
 54. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów
  mgr Emilie Szwajnoch
 55. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  dr Iwona Blicharska
 56. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Krzysztof Pszczółka
 57. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  mgr Aneta Trojanowska

Z głosem doradczym:

 1. Dziekan Wydziału Humanistycznego
  prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
 2. Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych
  prof. dr hab. Danuta Stróż
 3. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  prof. dr hab. Czesław Martysz
 4. Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji
  dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ
 5. Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim
  dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ
 6. Dziekan Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr hab. Mariusz Grabiec, prof. UŚ
 7. Rzecznik praw i wartości akademickich
  prof. dr hab. Jacek Górecki
 8. Rektor kadencji 1990–1996
  prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
 9. Rektor kadencji 1996–2002
  prof. dr hab. Tadeusz Sławek
 10. Rektor kadencji 2002–2008
  prof. dr hab. Janusz Janeczek
 11. Rektor kadencji 2008–2016
  prof. dr hab. Wiesław Banyś
 12. Przewodniczący Rady Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Piotr Uszok
 13. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr Andreas Glenz
 14. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Krzysztof Labus
 15. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Adam Dziadek
 16. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  prof. dr hab. Marian Paluch
 17. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ
 18. Rada Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego
  Małgorzata Poszwa
 19. Kanclerz
  dr Agnieszka Skołucka
 20. Kwestor
  mgr Beata Zawadzka
 21. Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego
  prof. dr hab. Dariusz Pawelec
 22. Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  mgr Ewa Żurawska
 23. Przedstawiciel ZNP
  dr hab. Tomasz Czakon, prof. UŚ
 24. Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Rozwoju Kadr
  prof. dr hab. Barbara Kożusznik
 25. Przewodniczący komisji interdyscyplinarnej do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
  dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
 26. Przewodniczący komisji do spraw badań naukowych
  prof. dr hab. Wiesław Banyś
 27. Przewodniczący komisji do spraw kształcenia i studentów
  prof. dr hab. Ewa Jarosz
 28. Przewodniczący komisji do spraw kadry akademickiej
  prof. dr hab. Michał Daszykowski
 29. Przewodniczący stałej komisji do spraw nadzoru
  prof. dr hab. Jacek Górecki

return to top