Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uczelnie będą współpracować w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

17.03.2017 - 17:10 aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

We wtorek 4 kwietnia 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium pt. „Nauka dla samorządu – wiedzieć, żeby działać” inaugurujące współpracę międzyuczelnianą w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM). Podczas spotkania podpisane zostały porozumienia z instytucjami partnerskimi, współpracę nawiązało pięć uczelni: Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, a także Główny Instytut Górnictwa.

W uroczystości udział wzięli rektorzy uczelni, reprezentanci samorządu: prezydenci miast, członkowie rad miejskich, a także przedstawiciele środowiska akademickiego i urzędnicy odpowiedzialni za rozwój miejski. Uczestników powitali: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz przewodniczący komitetu sterującego i inicjator OPMiM dr hab. Robert Pyka.

Seminarium inaugurujące współpracę międzyuczelnianą w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych (OPMiM)

Uczelnie oraz GIG nawiązały współpracę w ramach Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Wydarzenie było okazją do prezentacji Obserwatorium i jego potencjału badawczego oraz omówienia najważniejszych wyników pierwszych przeprowadzonych badań. Podczas spotkania odbył się również panel dyskusyjny z udziałem koordynatorów zespołów badawczych OPMiM oraz przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za rozwój miast.

Przedstawiciele władz samorządowych

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Naukowcy przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w ramach działalności Obserwatorium. Miały one na celu określenie potrzeb jednostek samorządowych w zakresie ich funkcjonowania na terenie śląsko-zagłębiowskiego obszaru metropolitalnego oraz zadań, jakie może realizować Obserwatorium. Badania te pozwoliły na zdefiniowanie priorytetowych projektów badawczych oraz ukierunkowanie działalności Obserwatorium na realizację faktycznych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego. Drugim podjętym przez OPMiM zagadnieniem badawczym była ocena współpracy miast w ramach konurbacji śląskiej w perspektywie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim. Prezydenci mieli okazję wypowiedzieć się na temat pozytywnych następstw współpracy, a także czynników, które ją hamują. Na tej podstawie autorzy badań sformułowali określone rekomendacje, które powinny usprawnić działanie przyszłego związku metropolitalnego. Pełne wyniki badań zostaną opublikowane w formie ogólnodostępnego raportu.

Koordynowane przez Uniwersytet Śląski Obserwatorium zostało powołane w 2016 roku. Pracujący w zespołach badawczych OPMiM naukowcy wykonują m.in. analizy sektorowe na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz świadczą usługi eksperckie. Badania prowadzone w ramach jednostki mają się przyczynić do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju górnośląskiego obszaru metropolitalnego.

Program seminarium (plik pdf)

 

Powiązane artykuły:

Pierwsze badania Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych:

 

return to top