Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Uniwersytet Śląski na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

09.10.2020 - 15:46 aktualizacja 12.10.2020 - 14:31
Redakcja: OO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2020 roku opracowało pierwszą Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, która zawiera 70 przedsięwzięć umożliwiających prowadzenie najbardziej ambitnych badań naukowych. We wrześniu tego roku opublikowano broszurę z opisami projektów. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest zaangażowany w dziesięć z nich:

 • Narodowe Laboratorium Fotowoltaiki (NLF) – zadaniem jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej i jej magazynowania,
 • ACTRIS – Infrastruktura do Badania Aerozoli, Chmur oraz Gazów Śladowych – inicjatywa łącząca obserwacje aerozoli, chmur i gazów śladowych w rozproszonych obserwatoriach dostępnych dla szerokiej grupy użytkowników, która ma na celu lepsze zrozumienie procesów atmosferycznych w oparciu o wysokiej jakości dane,
 • Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań Polarnych (PolarPOL) – głównym zadaniem jest wzmacnianie aktywnej i znaczącej polskiej obecności naukowej w rejonach polarnych, a także umocnienie pozycji międzynarodowej Polski jako kraju rozwiniętego i zapewniającego ochronę zasobów naturalnych naszej planety,
 • Magnetyczny Rezonans Jądrowy – Platforma Interdyscyplinarnych Badań Fizyko-Chemicznych MAGREZ – przedsięwzięcie ma na celu stworzenie najnowocześniejszej platformy w zakresie interdyscyplinarnych badań fizykochemicznych, wspierającej rozwój innowacyjnych metod stosowanych w nanotechnologii i badaniach materiałowych, medycynie i farmacji oraz naukach biofizycznych i biochemicznych,
 • Europejskie Centrum Promieniowania Synchrotronowego – ESRF – międzynarodowy instytut naukowy, którego działalność skupia się na wytwarzaniu i dostarczaniu promieniowania synchrotronowego do 44 stacji badawczych, co jest kluczowe dla rozwoju badań podstawowych w fizyce ciała stałego, w fizyce powierzchni, fizyce i chemii polimerów, chemii, ekologii, geologii, biologii molekularnej oraz medycynie,
 • FAIR – Ośrodek Badań Antyprotonami i Jonami – zadaniem jest prowadzenie badań na temat struktury materii i ewolucji wszechświata od Wielkiego Wybuchu do dziś, a także w dziedzinie materiałoznawstwa, biologii radiacyjnej i terapii raka za pomocą wiązek jonowych,
 • Hyper-Kamiokande – przedsięwzięcie ma na celu stworzenie podziemnego wodnego detektora wykorzystującego zjawisko Czerenkowa, co pozwoli na obserwację wytworzonych przez neutrina cząstek naładowanych oraz wyznaczanie zarówno punktu ich powstania, jak i energie,
 • SPIRAL2 – projekt koncentruje się na wytwarzaniu i dostarczaniu do stanowisk badawczych zarówno stabilnych, jak i egzotycznych (radioaktywnych) wiązek jonowych i wiązek neutronowych o bardzo wysokich intensywnościach,
 • Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL – zadaniem jest kompleksowe wspieranie badań i nauczania w obszarze nauk humanistycznych i nauk o sztuce za pomocą cyfrowych narzędzi, metod i technologii,
 • badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych z wykorzystaniem infrastruktury CERN – celem projektu, który wpisuje się w Europejską Strategię Fizyki Cząstek (EPPS), jest prowadzenie badań podstawowych dotyczących fundamentalnych problemów współczesnej fizyki cząstek elementarnych, a także prac badawczych nad rozwojem nowatorskich technik akceleracji i detekcji cząstek oraz sieci rozproszonych obliczeń komputerowych.

Ze szczegółowymi informacjami na temat Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej można zapoznać się na stronie: www.gov.pl.

mikroskop

return to top