Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą

08.05.2020 - 18:47 aktualizacja 26.07.2022 - 10:46
Redakcja: AJS
Tagi: dostępność

Zwiększenie zakresu dostępności, poziomu otwartości i uniwersalności Uniwersytetu Śląskiego to główny cel projektu DUO, którego realizację rozpoczęła uczelnia. Przedsięwzięcie przewiduje wprowadzenie innowacyjnych narzędzi wzmacniających proces kształcenia, doskonalenie zmian organizacyjnych, infrastrukturalnych i instytucjonalnych.

Największym atutem inicjatywy jest jej kompleksowość. Wdrożone zostanie wielokierunkowe wsparcie nauczycieli akademickich oraz kadry kierowniczej i pracowników administracji w zakresie pracy ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, szczególnie z zaburzeniami całościowymi i psychicznymi.

„DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” to trzyletni projekt, którego działania zakładają współpracę ekspertów zewnętrznych, pracowników uczelni i studentów. Zadania zostały podzielone na 6 komplementarnych obszarów:

  1. Podnoszenie kompetencji kadr Uniwersytetu Śląskiego z zakresu dostępności.

W ramach tego obszaru planowane są między innymi szkolenia z różnych tematów związanych z dostępnością oraz wizyty szkoleniowo-studyjne. Podniesione zostaną kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych i informatycznych oraz ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w oparciu o ideę edukacji włączającej (400 osób) oraz kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych z zakresu dostępności (200 osób).

  1. Zwiększenie dostępności Uniwersytetu Śląskiego – zmiany organizacyjne.

Powołane zostaną zespoły interdyscyplinarne, które będą pracować nad opracowaniem i wdrożeniem procedur zapewniających uniwersalność i dostępność. Przygotowane, a następnie wdrożone zostaną między innymi procedury, które będą uwzględniać zasady dostępności i uniwersalności w różnych obszarach funkcjonowania uczelni i współpracy z otoczeniem. Wypracowane zostaną także instrukcje dostosowania programów kształcenia w kontekście dostępności.

  1. Udoskonalenie procesu kształcenia w zakresie dostępności.

Kluczowe zadanie w tym obszarze związane jest z utworzeniem centrum wsparcia z zakresu dostępności, z którego usług będą mogli korzystać pracownicy zajmujący się różnymi obszarami funkcjonowania uczelni.

  1. Zwiększenie dostępności Uniwersytetu Śląskiego.

Najistotniejszym elementem tego obszaru, jak i całego projektu jest utworzenie w budynkach uczelni „pomieszczeń wyciszeń”, do których będą mogli się udać studenci mający trudności w uczestniczeniu w zajęciach z grupą. Za pomocą streamingu będą mieli możliwość udziału w zajęciach w sposób zdalny. Planowane jest także zwiększenie dostępności architektonicznej w niektórych uniwersyteckich budynkach.

  1. Wprowadzenie technologii wspierających zwiększających samodzielność.

Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje „Mobilna Aplikacja Pomocowa”, która będzie zawierać najistotniejsze informacje związane z dostępnością oraz tzw. „Panic Button” umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia związanego z różnymi trudnymi sytuacjami. W zakresie technologii wspierających utworzony zostanie także „System Wewnętrznej Nawigacji” ułatwiający poruszanie się po budynkach i bezpośrednim otoczeniu uczelni.

  1. Utworzenie Centrum Projektowania Uniwersalnego.

Będzie to zwieńczenie projektu, które pozwoli wykorzystać zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności, by wszystkie przyszłe działania realizowane na uczelni były dostępne dla wszystkich grup odbiorców, niezależnie od ich potrzeb i możliwości.

Media na temat projektu (dostęp 15.05.2020):

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Metryczka projektu:

Finansowanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 14 501 850,44 zł
Dofinansowanie: 14 066 794,92 zł
Okres realizacji: 01.02.2020–30.09.2023

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego
Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego

return to top