Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uroczysta Gala XVI edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

10.06.2024 - 13:19 aktualizacja 10.06.2024 - 13:35
Redakcja: JW

7 czerwca 2024 roku w spinPLACE odbyła się uroczysta Gala XVI edycji Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Organizowany od 2009 roku konkurs ma na celu promowanie aktywnych i twórczych postaw na rzecz środowiska akademickiego i społecznego. Inicjatywa ta jest wyjątkową okazją do wyróżnienia studentów i doktorantów, którzy osiągają sukcesy w dziedzinach niekwalifikujących się do tradycyjnych stypendiów.

Dla wielu studentek, studentów, doktorantek i doktorantów Wyróżnienie JM Rektora stanowi ukoronowanie ich dotychczasowej działalności w środowisku akademickim i pozauczelnianym. Nagrody te doceniają znaczące osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne i artystyczne.

W XVI edycji wyróżniono łącznie 40 osób, w tym 6 z Uniwersytetu Otwartego (Uniwersytet Śląski Dzieci, Uniwersytet Śląski Młodzieży oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku), 27 studentek i studentów oraz 7 doktorantek i doktorantów.
Głosowanie odbywało się za pośrednictwem systemu USOS, gdzie każdy członek wspólnoty akademickiej mógł oddać jeden głos. Spośród laureatów XVI edycji konkursu wybrano osoby szczególnie zasłużone dzięki swojej działalności i osiągnięciom. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki plebiscytu na Studenta i Doktoranta Roku.

Na zdjęciu wyróżnieni XVI Edycji Wyróżnień JM Rektora UŚ

fot. Przemysław Kowal

Studentem Roku został Jan Szopa (Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych), natomiast tytuł Doktorantki Roku przyznano Karolinie Kowalskiej.

Jan Szopa

Otrzymał Wyróżnienie Rektora UŚ w XVI edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego, osiągnięcia naukowe oraz działalność popularnonaukową jako student prawa w Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. Zaangażowany w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Katowice, w którym działał przez całe swoje studia, oraz Koła Naukowego Prawa Karnego UŚ. W ramach ELSA Katowice jako członek stowarzyszenia, wiceprezes ds. działalności naukowej i dyrektor ds. zasobów ludzkich zrealizował w latach 2019–2024 wiele inicjatyw o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim – prelekcji, warsztatów, szkoleń i konkursów. Uczestniczył w licznych wyjazdach studenckich – i część z nich organizował. Brał czynny udział w rekrutacji nowych członków stowarzyszenia. Autor szkoleń dla członków ELSA o uczelnianym savoir-vivrze, technikach uczenia się, praktycznych aspektach organizowania projektów na uczelni oraz zastosowaniach psychologii społecznej w pracy w zespole. W grudniu 2022 uczestniczył we wznowieniu działalności Koła Naukowego Prawa Karnego UŚ, w którym jako jego przewodniczący angażował się w zakresie popularyzacji wiedzy prawnej wśród różnych grup odbiorców. Wielokrotny współorganizator/moderator konferencji naukowych (np. Dni Edukacji Prawniczej, OKN Prawa Farmaceutycznego „PoPrawna Farmacja”, OIKN – „Przemoc w rodzinie”), warsztatów dla licealistów, a także powtórek maturalnych z wiedzy o społeczeństwie, korepetytor tego przedmiotu w ramach projektu „Korepetycje z Uniwersytetem Śląskim w Kato Science Corner”. Kilkukrotny współorganizator powtórek przedegzaminacyjnych dla osób studiujących na WPiA UŚ. Zaangażowany jako wolontariusz i wystawca podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Działał również w Radzie Samorządu Studenckiego Kolegium ISM UŚ.

Student Roku 2024 Jan Szopa

fot. archiwum prywatne

Doktorantka roku 2024 Karolina Kowalska

fot. archiwum prywatne

Karolina Kowalska

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XVI edycji konkursu za osiągnięcia naukowe jako doktorantka w dyscyplinie nauki chemiczne w Szkole Doktorskiej UŚ. Obszar, w którym realizuje badania, jest związany z materiałami dla nieorganicznej optoelektroniki. Prowadzone przez nią prace badawczo-rozwojowe nad nowatorskim szkłem tytanowo-germanianowym przyczyniają się do rozwoju dziedziny światłowodów optycznych i laserów, aby urządzenia, z których na co dzień korzystamy, działały dłużej, szybciej oraz bezpieczniej dla środowiska. Jej największe osiągnięcia to m.in. autorstwo/współautorstwo w 16 publikacjach naukowych, a także w uznanych i często cytowanych czasopismach międzynarodowych, dwukrotne przyznanie zwiększonego stypendium doktoranckiego dla 10% najlepszych doktorantów szkół doktorskich w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej za osiągnięcia naukowe, dwukrotne uzyskanie III miejsca za najlepszy komunikat ustny podczas VII oraz VIII Szczecińskiego Sympozjum Młodych Chemików.

Więcej szczegółów o laureatkach i laureatach konkursu znajduje się na stronie Wyróżnień JM Rektora UŚ.

return to top