Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

VIII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego

26.02.2016 - 17:25 aktualizacja 05.11.2019 - 11:19
Redakcja: admin

Od marca do czerwca 2016 roku w Katowicach odbywać się będą VIII Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego (LogUŚ), które – głęboko osadzone w tradycjach dyscypliny – jednoczy idea naukowego środowiska, poszukującego nowych sposobów rozwiązywania problemów związanych z komunikacyjnym funkcjonowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. W programie tegorocznego wydarzenia zaplanowano: VIII Interdyscyplinarną Naukową Konferencję Logopedyczną UŚ z cyklu „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” (17–18 czerwca), seminaria i warsztaty naukowo-szkoleniowe, między innymi: Dzień otwarty z neurologopedią (6 marca), „Logopedia dla seniora” (3 kwietnia), Dzień otwarty z surdologopedią (21 maja), warsztaty Wydawnictwa WIR (17 czerwca), a także bezpłatne audiologiczne badania oraz konsultacje: logopedyczne i ortodontyczne (5 marca), ocenę procesów pamięci u osób dorosłych i starszych (3 kwietnia).

Wieńcząca VIII Logopedyczne Dni UŚ konferencja naukowa pt. „Postępowanie logopedyczne w perspektywie tradycji i nowoczesności” ma na celu zintegrowanie środowiska naukowego wokół praktycznych i teoretycznych aspektów postępowania logopedycznego. Ogólnopolski charakter spotkania stwarza możliwość prezentacji swoich dokonań i przemyśleń wszystkim zainteresowanym problematyką komunikowania się z osobami mającymi zaburzenia mowy. Drogi terapii logopedycznej prowadzą do porządkowania mowy wewnętrznej i stymulują/odbudowują procesy jej uaktywniania. Konieczność współdziałania różnych dyscyplin naukowych dla potrzeb rozwoju interdyscyplinarnych badań naukowych nad trudnościami w porozumiewaniu się językowym i metodami usprawniania komunikacji językowej u osób z jej zaburzeniami bez względu na rodzaj patomechanizmu zaburzeń, przyświeca zarówno konferencji, jak i całej idei Logopedycznych Dni UŚ.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji UŚ. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Więcej na stronie: www.logopedia.us.edu.pl.

Szczegółowe informacje

 

return to top