Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wsparcie wspólnoty akademickiej w związku z COVID-19

20.11.2020 - 15:43 aktualizacja 24.11.2020 - 11:29
Redakcja: MJ
Tagi: COVID-19

Trwająca pandemia to trudny czas dla wspólnoty akademickiej. Od 19 października 2020 roku na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obowiązuje drugi poziom zabezpieczeń COVID-19 (oznaczony kolorem pomarańczowym), zakładający m.in. ograniczenie organizacji zajęć w formie kontaktowej, zamknięcie budynków uczelni dla osób trzecich, wprowadzenie pracy zdalnej dla większości pracowników, zawieszenie organizowania wydarzeń akademickich, wstrzymanie mobilności pracowników i studentów, a także zakaz odwiedzin oraz przemieszczania się mieszkańców pomiędzy Domami Studenckimi i Domami Asystenta. Aby ułatwić funkcjonowanie w czasie tych ograniczeń, nasza uczelnia oferuje wiele form wsparcia skierowanych do pracowników, studentów i doktorantów.

Wsparcie psychologiczne

W czasie ograniczenia działalności dydaktycznej, a także wielu innych aktywności pracownicy, studenci i doktoranci mogą dotkliwiej przeżywać problemy natury osobistej, dlatego Uniwersytet Śląski w Katowicach umożliwia nieodpłatne skorzystanie ze wsparcia psychologicznego świadczonego przez specjalistów z Instytutu Psychologii (wsparcie dla pracowników) oraz Centrum Obsługi Studentów (wsparcie dla studentów i doktorantów). Sposób realizacji nieodpłatnej pomocy psychologicznej dla wszystkich zainteresowanych osób został opisany na stronie: www.zdalny.us.edu.pl/pl/zdrowie-psychiczne.

Konsultacje lekarskie

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wspólnoty akademickiej Uniwersytet Śląski w Katowicach podjął współpracę z przychodnią CenterMed w zakresie konsultacji lekarskich. 18 listopada 2020 roku dla pracowników, studentów i doktorantów UŚ w szczególnej potrzebie została uruchomiona specjalna usługa telefonicznego dyżuru lekarskiego. Szczegółowe informacje na temat uzyskania pomocy medycznej oraz harmonogram konsultacji lekarskich dostępne są na stronie: www.us.edu.pl/konsultacje-lekarskie-dla-pracownikow-studentow-i-doktorantow-uczelni.

Akcja UŚ „Podziel się swoim zdrowiem!”

Członkowie wspólnoty akademickiej, którzy doświadczyli zakażenia SARS-CoV-2, mogą pomóc w leczeniu innych osób poprzez oddanie swojego osocza, zawierającego przeciwciała. Akcja Uniwersytetu Śląskiego „Podziel się swoim zdrowiem!” wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Katowicach. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.us.edu.pl/podziel-sie-zdrowiem-akcja-uczelni-wspierajaca-oddawanie-osocza-i-krwi.

Przebywanie na kwarantannie lub w izolacji

Zasady dotyczące osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji określają komunikaty prorektor ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewy Jarosz oraz kwestor Beaty Zawadzkiej. Osoby, które ubiegają się o wypłatę świadczeń chorobowych z powodu przebywania na kwarantannie lub izolacji, nie muszą dostarczać papierowej decyzji sanepidu ani posiadać zwolnienia lekarskiego. Konieczne jest jednak telefoniczne lub mailowe powiadomienie bezpośredniego przełożonego o przyczynie nieobecności w pracy.

Pracownikom, którzy odbywają kwarantannę, jednocześnie w uzgodnieniu ze swoim przełożonym dobrowolnie wykonują pracę zdalną, przysługuje pełne wynagrodzenie za wykonaną pracę po złożeniu wniosku znajdującego się na stronie: www.us.edu.pl/pracownik/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/komunikaty-kadrowe. W przypadku objęcia pracownika izolacją świadczenie pracy zdalnej nie jest możliwe.

Pełna treść komunikatów dostępna jest w portalu pracownika: www.us.edu.pl/pracownik. (https://us.edu.pl/pracownik/2020/11/12/komunikat-kwestora-uniwersytetu-slaskiego-w-katowicach)

Wzajemna pomoc

Czas odbywania kwarantanny lub izolacji jest z pewnością trudny nie tylko ze względu na gorsze samopoczucie fizyczne czy psychiczne, ale też ze względów organizacyjnych. Wspólnota UŚ jest gotowa do niesienia wzajemnej pomocy, dlatego każdy jej członek, który przechodzi teraz szczególnie trudne chwile z powodu choroby własnej lub bliskich, może zwrócić się do Gabinetu Rektora UŚ, gdzie pracownicy postarają się znaleźć efektywne formy i sposoby pomocy (adres e-mail: gabinet.rektora@us.edu.pl).

#UŚwspiera

Odnalezienie się w tej wyjątkowej, niełatwej sytuacji może ułatwić akcja #UŚwspiera. Autorami materiałów opublikowanych na stronie: www.us.edu.pl/us-wspiera są badacze, dydaktycy, artyści oraz pracownicy wsparcia związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i twórczością.

Nasi eksperci opowiadają, jak radzą sobie z pracą zdalną, czasem wolnym i wyzwaniami, które jeszcze do niedawna nazwalibyśmy zwykłą, szarą codziennością. Podpowiadają, jak lepiej zrozumieć swoje emocje i reakcje. Opracowują zestawy ćwiczeń fizycznych i zabaw urozmaicających czas spędzony z rodziną. Udostępniają swoje artystyczne prace. Przygotowują trasy wirtualnych wycieczek po najbliższej okolicy. Zdradzają, co czytają, oglądają, piszą i czego słuchają w czasach kryzysu. Pomagają zrozumieć, z jakim niewidocznym przeciwnikiem walczymy i wyjaśniają, w jaki sposób sami uczestniczą w tej niełatwej walce, prowadząc badania naukowe.

Scena Premier Naukowych

Scena Premier Naukowych to nowa inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego, która umożliwia prezentowanie nowych dokonań naukowych naszych pracowników, doktorantów i studentów. Nowa inicjatywa ma na celu inspirować i zachęcać odbiorców do odkrywania otaczającego nas świata, a także wspólnych spotkań, na przekór koniecznemu dystansowi społecznemu. Od listopada 2020 roku przybliżamy światu nowe dokonania naukowe pracowników, doktorantów oraz studentów uczelni. W ramach inicjatyw SPN UŚ organizujemy m.in. spotkania autorskie w formie naukowego talk show, promocję publikacji, wywiady czy kameralne wydarzenia kulturalne.

W ramach cyklu SPN: Książki, wspólnie z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego polecamy książkę tygodnia, autorstwa pracownika UŚ. Zachęcamy również do uczestnictwa w wyjątkowym cyklu SPN: Naukowy Talk Show. Pierwsze spotkanie odbyło się 19 listopada 2020 roku, gościem był fizyk jądrowy prof. dr hab. Jan Kisiel, który opowiadał m.in. o przełomowych badaniach nad antymaterią, które trafiły na okładkę „Nature”. Nagranie z wydarzenia dostępne jest na stronie: www.facebook.com.

Funkcjonowanie uczelni

Podstawowe informacje na temat funkcjonowania uczelni (w tym informacje dotyczące organizacji dydaktyki i e-learningu), a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są na stronie: www.zdalny.us.edu.pl, z kolei o poziomach zabezpieczeń COVID-19 można przeczytać na stronie: www.us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19.

Kostki scrabble z napisem SUPPORT

return to top