Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Wniosek o udzielenie patronatu

Zasady przyznawania honorowego patronatu JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, honorowego patronatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lub udziału JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w komitetach honorowych określa zarządzenie nr 3 rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 11 stycznia 2017 r.

Najważniejsze informacje:

 • organizator wydarzenia składa wniosek o objęcie patronatem nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia planowanego wydarzenia,
 • wniosek o objęcie patronatem można składać:
  • osobiście w Biurze Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: rektor@us.edu.pl, w formie zeskanowanej, tak, aby możliwa była identyfikacja podmiotu składającego wniosek
 • organizator wydarzenia jest zobowiązany do eksponowania logo/logotypu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dostępnego na stronie internetowej: www.us.edu.pl/system-identyfikacji-wizualnej, oraz informowania o patronacie we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z wydarzeniem, w tym w materiałach konferencyjnych i w materiałach dla mediów. Projekty materiałów z wykorzystanym logo/logotypem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizator zobowiązuje się przedstawić do wglądu i akceptacji Działu Promocji przed publikacją tychże materiałów.
 • wzór wniosku znajduje się w zarządzeniu nr 3/2017.

return to top