Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Erasmus+

Program Erasmus+ wspiera mobilność akademicką studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Umożliwia realizację studiów, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia w zagranicznych instytucjach i szkołach wyższych.

Uniwersytet Śląski uczestniczy w programie Erasmus+ (wcześniej: Sokrates) od 1998 roku, czyli od początku istnienia programu w Polsce. Dotychczas w ramach realizacji programu na studia wyjechało 3607 osób, a 566 wzięło udział w zagranicznych praktykach. Uczelnia przyjęła 1948 studentów z zagranicy oraz 1524 wykładowców.

Od lat śląska Alma Mater znajduje się w czołówce szkół wyższych pod względem liczby pracowników naukowych prowadzących działalność w placówkach poza granicami kraju. Obecnie jest to około 350 osób rocznie. Od początku realizacji programu z wyjazdów tego typu skorzystało 3026 osób.

Wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+ prowadzi 469 instytucji i organizacji na świecie. Co prawda, pozaeuropejska, właściwie zaś pozaunijna, mobilność realizowana jest dopiero od roku 2015/2016, gdy uruchomiono nowy komponent w programie Erasmus+, ale z tej formy współpracy skorzystało już łącznie ponad 200 osób.

Wyjazdy realizowane są na podstawie umów międzyinstytucjonalnych. Uniwersytet Śląski zawarł ich blisko 750, a do grona jego partnerów należą między innymi: Università di Bologna (Włochy), Université Paris Sorbonne (Francja), ). W ramach współpracy z krajami partnerskimi Erasmus+ realizowana jest wymiana na przykład z Armenią, Brazylią, Chinami, Gruzją, Indonezją, Kanadą, Koreą, Rosją, Serbią.

return to top