Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Oferty technologiczne, oferty jednostek i naukowców

Oferty wynalazków

Baza ofert opracowana na podstawie zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów oraz praw ochronnych.

img

Oferty badawcze

Baza ofert usług badawczych i ekspertyz dla otoczenia społeczno-gospodarczego.

img

Oferta Biura Współpracy z Gospodarką

Folder „Dostęp do wiedzy”

Okładka folderu Dostęp do wiedzy

Pobierz: dostęp do wiedzy 

Oferty technologiczne

Okładka folderu z ofertami technologicznymi

Pobierz: oferty technologiczne 

Folder Biura Współpracy z Gospodarką

Okładka Folderu Oferty Biura Współpracy z Gospodarką

Pobierz: folder BWG

Oferta Śląskiego Festiwalu Nauki

Oferta partnerska 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice 2020.

img

Oferta mediów akademickich  (PL)

Reklama w mediach akademickich UŚ

img
return to top