Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego COOLMAT PBS II

Termin realizacji: 1 listopada 2013 – 30 września 2017

Kierownik: dr hab. Jacek Szade

Projekt dotyczy problematyki wykorzystania efektu magnetokalorycznego do schładzania magnetycznego w warunkach temperatury pokojowej i ciśnienia atmosferycznego. Badane będą materiały wykazujące prosty i odwrotny efekt magnetokaloryczny, o zredukowanej ilości pierwiastków krytycznych takich jak metale ziem rzadkich. Zastosowanie dwóch rodzajów materiałów do budowy regeneratora winno przyczynić się do zwiększenia potencjalnej wydajności przyszłych chłodziarek w jednym cyklu magnetycznym. Testy nowych materiałów zostaną wykonane na istniejącym modelu chłodziarki magnetycznej. Jako materiały z konwencjonalnym efektem magnetokalorycznym zostaną wykorzystane zostaną stopy manganowe typu MnFe(P,Ge,X), zaś jako materiały z odwrotnym efektem magnetokalorycznym – czteroskładnikowe stopy Heuslera typu MnNi(X,Y). Ponadto zostaną podjęte próby wykonania układów cienkowarstwowych do mikrochłodziarek, w których rolę tarczy będą pełnić nowoopracowane materiały magnetokaloryczne.

return to top