Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Alternatywne materiały węglowe grafityzowane katalitycznie z przeznaczeniem na anody do akumulatorów litowo-jonowych LIDER

Termin realizacji: 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022

Kierownik: dr inż. Karolina Jurkiewicz

Celem projektu jest opracowanie alternatywnych materiałów węglowych dla akumulatorów litowo-jonowych z wykorzystaniem procesu grafityzacji katalitycznej. Obecnie baterie litowo-jonowe są najbardziej preferowaną technologią, z której korzysta coraz szybciej rozwijający się rynek magazynów energii. Zdecydowanie najczęściej stosowanym materiałem anodowym w tego typu akumulatorach jest grafit. W projekcie planowane jest wykorzystanie procesu grafityzacji katalitycznej do wytworzenia alternatywnych materiałów anodowych na bazie węgli niegrafityzujących, jak również optymalizacja metody grafityzacji katalitycznej materiału na bazie koksu wykorzystywanego komercyjnie. W ramach projektu przeprowadzone zostanie techniczne studium wykonalności wykorzystania nowych grafityzowanych katalitycznie twardych materiałów węglowych jako substytutu dla materiałów grafitowych. Materiały te zostaną kompleksowo scharakteryzowane pod względem struktury i właściwości, a ich parametry użytkowe zostaną zestawione z materiałami anodowymi dostępnymi obecnie na rynku. Projekt jest odpowiedzią na rosnące światowe zapotrzebowanie na tańsze i bardziej wydajne materiały anodowe, oraz na ulepszone metody ich wytwarzania, dążące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, ochrony środowiska i ekorozwoju.

return to top