Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Nowe narzędzie do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych podstawą do racjonalnego planowania przestrzennego w obszarach górskich – SLOPE

Źródło finansowania: NCBiR – INNOTECH 3

Kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Malik

Termin realizacji: 10 lipca 2015 – 30 czerwca 2018

Cel: Budowa i przygotowanie do komercjalizacji narzędzia do wykrywania aktywnych stoków osuwiskowych i zastosowanie go na terenie gminy Milówka.

return to top