Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rozwój ciśnieniowej metody wolnorodnikowej polimeryzacji N-winylopirrolidionu TANGO 3

Termin realizacji: 1 września 2019 – 31 sierpnia 2020

Kierownik: mgr Andrzej Dzienia

Badania skupiają się na trzech wątkach, polimeryzacji w warunkach podwyższonego ciśnienia, polimeryzacji w warunkach ograniczenia przestrzennego, jak i badaniu dynamiki molekularnej w obu z powyższych warunków. Najlepsze perspektywy dotyczące komercjalizacji otrzymanych wyników skupiają się na pierwszym z ww. kierunków. W jego ramach twórcy skupili się na układach trudnych do polimeryzacji, dla których brak jest znanych metod otrzymywania polimerów o pożądanych właściwościach (wysokich masach cząsteczkowych, przy zachowaniu niskich dyspersyjności) i/lub dla których stosuje się toksyczne katalizatory, a wymagane jest otrzymanie polimerów o medycznej czystości i/lub dla których aktualnie stosowane warunki nie pozwalają osiągnąć wysokich konwersji lub jako główną metodę syntezy na skalę tonażową stosuje się polimeryzację wolnorodnikową.

return to top