Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w I naborze, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Ocena merytoryczna została dokonana przez Radę Inwestycyjną projektu.

Wszystkim zespołom dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków, a zespołom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną serdecznie gratulujemy!

Zespoły, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Wyniki oceny merytorycznej II 4.0_nabór I

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top