Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych zgłoszonych w II naborze, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Ocena merytoryczna została dokonana przez Radę Inwestycyjną projektu.

 

Wyniki oceny:

 

Zespoły z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Numer wniosku Tytuł wniosku Ocena wniosku Punktacja  
UŚ/21/II 4.0/2021 Dostosowanie kamizelki wibracyjnej
do wdrożenia produkcyjnego
Ocena pozytywna* 73  
UŚ/19/II 4.0/2021 Ocena charakterystyk elektrochemicznych ogniw
w technologii litowo-jonowej z anodami na bazie niegrafityzujących materiałów węglowych
Ocena pozytywna* 70  
UŚ/20/II 4.0/2021 Nowe nośniki leków antypsychotycznych
o wydłużonym czasie uwalniania
Ocena pozytywna* 66  
UŚ/22/II 4.0/2021 Kontroler do sterowania za pomocą gestów Ocena pozytywna* 63  
UŚ/18/II 4.0/021 Opracowanie preparatu z wykorzystaniem jaj ślimaka Cornu aspersum jako bazy kosmetycznej Ocena negatywna Nie spełnia kryterium 4.  
*wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.  

 

Wszystkim zespołom dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków, a zespołom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną serdecznie gratulujemy!

Zespoły, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top