Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończył się III nabór i ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

Wszystkim zespołom naukowym i zaangażowanym brokerom innowacji dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków.

 

Poniżej lista wniosków ocenionych formalnie:

Numer wniosku Tytuł projektu Ocena formalna  
 
UŚ/23/II 4.0/2022 Identyfikacja mutacji zwiększających rozkrzewienie jęczmienia zwyczajnego wraz z opracowaniem technik pozwalających za selekcję form niosących zmutowane allele pozytywna  
 
UŚ/24/II 4.0/2022 Opracowanie preparatu z wykorzystaniem jaj ślimaka Cornu aspersum jako bazy kosmetycznej pozytywna  
 
UŚ/25/II 4.0/2022 Thermo_AI – system automatyzujący proces diagnostyki z wykorzystaniem termografii poprzez wykorzystanie metod i narzędzi sztucznej inteligencji pozytywna  
 
UŚ/26/II 4.0/2022 Optymalizacja struktur oraz powiększenie skali syntez nowych materiałów molekularnych dla technologii OLED oraz OPV pozytywna  
 
UŚ/27/II 4.0/2022 Zestaw rekomendowanych ćwiczeń do wsparcia psychologicznego dla muzyków z przeznaczeniem do aplikacji mobilnej Crescendo pozytywna  
 
UŚ/28/II 4.0/2022 Opracowanie metody regeneracji i modyfikacji zużytych przemysłowych katalizatorów SCR w skali przemysłowej pozytywna  
 

 

Złożone wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez Radę Inwestycyjną.

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top