Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończył się IV nabór i ocena formalna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych.

Wszystkim zespołom naukowym i zaangażowanym brokerom innowacji dziękujemy za czas poświęcony na przygotowanie i złożenie wniosków.

 

Poniżej lista wniosków ocenionych formalnie:

Numer wniosku Tytuł projektu Ocena formalna
UŚ/29/II4.0/2022 Stworzenie pierwszej wersji testowej oprogramowania (kodu) do programu „LegalWizard. Wirtualny asystent kreowania aktów prawa miejscowego” pozytywna
UŚ/30/II4.0/2022 Opracowanie mikrobiologicznej szczepionki wspomagającej usuwanie bisfenoli ze ścieków w trakcie ich oczyszczania w oczyszczalniach roślinnych pozytywna
UŚ/31/II4.0/2022 Identyfikacja mutacji hercules zmieniającej architekturę kłosa i przygotowanie materiału roślinnego do oceny wpływu tej mutacji na plonowanie jęczmienia pozytywna
UŚ/32/II4.0/2022 Opracowanie preparatu zwiększającego wydajność usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków na drodze biodegradacji i biosorpcji pozytywna
UŚ/33/II4.0/2022 Materiały porowate jako nowe nośniki leków o modyfikowanym czasie uwalniania pozytywna
UŚ/34/II4.0/2022 Planszowa Gra edukacyjno-trenerska – “Ile wart jest twój pomysł” pozytywna
UŚ/35/II4.0/2022 System sensorowy do akwizycji ruchu kończyn górnych pozytywna

 

Złożone wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej, która zostanie dokonana przez Radę Inwestycyjną.

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top