Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Inkubator Innowacyjności 4.0

Konsorcjum projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o przyznanie wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach IV naboru.

Gratulujemy zespołom naukowym, których wnioski zostały ocenione pozytywnie.

 

Poniżej lista rankingowa wniosków:

Numer wniosku Tytuł wniosku Ocena wniosku Punktacja    
UŚ/30/II 4.0/2022 Opracowanie mikrobiologicznej szczepionki wspomagającej usuwanie bisfenoli ze ścieków w trakcie ich oczyszczania
w oczyszczalniach roślinnych

Ocena

pozytywna*

69    
UŚ/32/II 4.0/2022 Opracowanie preparatu zwiększającego wydajność usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków na drodze biodegradacji i biosorpcji

Ocena

pozytywna*

66    
UŚ/29/II 4.0/2022 Stworzenie pierwszej wersji testowej oprogramowania (kodu) do programu „LegalWizard. Wirtualny asystent kreowania aktów prawa miejscowego

Ocena

pozytywna*

61    
 UŚ/34/II 4.0/2022  Planszowa Gra edukacyjno-trenerska – “Ile wart jest twój pomysł”

Ocena

pozytywna*

60    
 UŚ/31/II 4.0/2022  Identyfikacja mutacji hercules zmieniającej architekturę kłosa i przygotowanie materiału roślinnego do oceny wpływu tej mutacji na plonowanie jęczmienia

Ocena

negatywna

Nie spełnia kryterium 2, 5    
UŚ/33/II 4.0/2022 Materiały porowate jako nowe nośniki leków o modyfikowanym czasie uwalniania

Ocena

negatywna

Nie spełnia kryterium 2, 5    
UŚ/35/II 4.0/2023 System sensorowy do akwizycji ruchu kończyn górnych

Ocena

negatywna

Nie spełnia kryterium 2, 5    
*wnioskowana kwota dofinansowania może ulec zmianie, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Ostateczna wysokość dofinansowania zostanie ustalona na drodze konsultacji z Wnioskodawcą.  
 
 

 

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Obraz przedstawia trzy logotypy instytucji finansujących działania projektowe. Pierwszy z lewej widnieje logotyp Funduszy Europejskich - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W następnej kolejności widnieje logotyp Rzeczpospolitej Polskiej, a na końcu logotyp Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

return to top