Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Ministerstwo Klimatu | Kamil Rodzik

Współpraca z Biurem Karier od początku przebiega bardzo sprawnie i konstruktywnie. Spotkania ze studentami, udział w Targach Pracy, promowanie ogłoszeń o naborach – to wybrane inicjatywy, dzięki którym Ministerstwo Klimatu ma możliwość ciągłego kontaktu ze studentami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego. Wspólnie realizowane działania są gwarancją obopólnego sukcesu.

Kamil Rodzik
starszy specjalista
Wydział Naboru i Zarządzania Kompetencjami
Biuro Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Klimatu

return to top