Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Uniwersytet Najlepszych

Uniwersytet Najlepszych to pierwszy program w województwie śląskim mający na celu wspomaganie najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zainteresowanych rozwojem naukowym. Główną metodą pracy w Uniwersytecie Najlepszych jest edukacja spersonalizowana oparta na tutoringu. Tutor jest opiekunem pomagającym w znalezieniu optymalnej ścieżki naukowej i dostosowaniu jej do własnych zainteresowań ucznia. Podczas spotkań tutor pracuje z uczestnikiem, podejmując próby trafnego rozpoznania jego potencjału, pomaga w odkryciu i rozwinięciu talentów, wspólnie z podopiecznym wyznacza ścieżkę rozwoju oraz motywuje do długotrwałej współpracy w rozwoju osobistym i naukowym. Program ma na celu pokazanie bogatej oferty edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz zachęcenie do podjęcie studiów w województwie śląskim.

Więcej informacji na stronie: www.uniwersytetnajlepszych.us.edu.pl.

return to top