Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wybory do Senatu UŚ – zmiana terminów procedury wyborczej

27.05.2020 - 13:22 aktualizacja 27.05.2020 - 13:23
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Tagi: komunikaty

Z uwagi na fakt, że w pierwotnie wyznaczonym terminie nie wpłynęły w wymaganej liczbie zgłoszenia kandydatów do Senatu Uniwersytetu Śląskiego we wszystkich grupach wyborczych oraz uwzględniając wymóg zapewnienia reprezentatywności Senatu, a także obsadzenia w wyborach wszystkich mandatów (zarządzenie nr 14/2020 z 27 maja 2020 roku), przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej zdecydował o zmianie pierwotnie określonych terminów procedury wyborczej do Senatu, przedłużając termin na dokonywanie zgłoszeń kandydatów do godziny 12.00 w dniu 5 czerwca 2020 roku.

Sposób dokonywania zgłoszeń nie uległ zmianie, należy ich dokonywać w trybie elektronicznym z użyciem generatorów formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie: wybory.us.edu.pl (umieszczonych poniżej danych osobowych kandydatów na rektora).

Wybory w trybie elektronicznym odbywać będą się od godz. 12.00 w dniu 10 czerwca do godziny 24.00 dnia 15 czerwca 2020 roku.

Zarządzenie nr 14/2020 przewodniczącego UKW

Zarządzenie nr 14 przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej o zmianie zarządzenia nr 13/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia terminu wyborów oraz sposobu zgłaszania kandydatów do senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kadencję 2020-2024

img
return to top