Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wydanie specjalne „Informacji dla Wspólnoty Akademickiej” – podsumowanie roku 2023

21.02.2024 - 14:46 aktualizacja 21.02.2024 - 14:46
Redakcja: AJS

Szanowni Państwo,
jak co roku, prezentujemy Państwu wydanie specjalne „Informacji dla Wspólnoty akademickiej”, w którym dokonaliśmy sprawozdania z funkcjonowania uczelni w roku 2023. Ten obszerny dokument pozawala każdemu członkowi naszej wspólnoty zyskać wiedzę o realizacji Strategii Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego 2020–2025 w jej kluczowych pięciu obszarach, jak również poznać strukturę i stan finansów naszego uniwersytetu, poziom jego umiędzynarodowienia oraz przypomnieć sobie najważniejsze dyskusje, jakie angażowały nas jako społeczność Uniwersytetu Śląskiego w ubiegłym roku.

Wraz z wprowadzeniem ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce w 2018 roku zniesiono obowiązek przedstawiania właściwemu ministrowi rocznego sprawozdania z działalności uczelni (ostatnie składano za rok 2019), wprowadzono natomiast obowiązek sprawozdania z realizacji strategii uczelni. Chcąc zapewnić pracownikom i pracowniczkom wiedzę o całokształcie funkcjonowania naszego uniwersytetu, sprawozdanie z rocznej działalności zamieniono na ciągłą formę komunikacji w postaci „Informacji dla Wspólnoty Akademickiej”. Dotychczas przesłaliśmy ich Państwu 130, w tym wydania specjalne obejmujące podsumowanie działań w latach 2020–2021 oraz 2022.

Wydanie specjalne obejmuje syntetyczny przegląd działalności Uniwersytetu Śląskiego i nie wyczerpuje ogromu wydarzeń i dokonań, które wypełniły ubiegły rok w naszej uczelni.

Dziękuję Państwu za pracę wykonywaną na rzecz naszego uniwersytetu każdego dnia.

W nadziei, że lektura okaże się dla Państwa interesująca i pożyteczna, łączę wyrazy szacunku

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Pobierz

 Wydanie specjalne Informacji dla Wspólnoty Akademickiej – podsumowanie roku 2023

pióro leżące na notatniku, w tle okulary

return to top