Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkoła Letnia

Koordynator: dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ

Szkoła Letnia przyczyni się do realizacji celu projektu poprzez promocję potencjału naukowego WNŚiT oraz upowszechnienie aktualnych trendów badawczych w naukach ścisłych i inżynieryjno-technicznych.

 

Zajęcia realizowane w ramach szkoły letniej przeznaczone są dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szkoła letnia 2023

12-16.06.2023 r. (edycja dla szkół)

26-30.06.2023 r. (edycja indywidualna)

Otwarcie rejestracji 20 kwietnia 2023 r. o godzinie 20:00

Link do rejestracji na wszystkie wydarzenia w edycji dla szkół: https://formularze.us.edu.pl/site/index/727

Link do rejestracji na wszystkie wydarzenia w edycji indywidualnej: https://formularze.us.edu.pl/site/index/728

plakat-szkola-letnia-pinus

Wykład

Oznaczony kolorem szarym

Warsztat

Oznaczony kolorem żółtym

12-16.06.2023 r. EDYCJA DLA SZKÓŁ

FIZYKA
12.06.2023

9:00 Strażnik promieniowania, czyli o roli fizyka w radioterapii

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Radioterapia jest dziedziną medycyny obejmującą zastosowanie promieniowania jonizującego w leczeniu rozmaitych schorzeń, głównie nowotworowych, ale nie tylko. W tych pozanowotworowych często jest ostatnią możliwością pozbycia się bólu lub innych dolegliwości. Aby leczenie przy pomocy promieniowania jonizującego mogło być skuteczne, a zarazem bezpieczne należy zastosować odpowiednio wysokie dawki (rzędu 1000 razy wyższe niż naturalne tło w Polsce), precyzyjnie określone, wycelowane i dostarczone. Nad każdym z tych aspektów czuwa fizyk jako strażnik wyposażony w odpowiednią wiedzę z zakresu m.in. oddziaływania promieniowania, dozymetrii i statystyki; umiejący oszacować wpływ jednych czynników na inne, aby cały proces zastosowania tej potężnej mocy promieniowania przez człowieka był bezpieczny, a zarazem skuteczny. W prezentacji zostaną pokazane rozmaite aspekty pracy fizyka w radioterapii, od modelowania urządzenia dostarczającego promieniowanie, poprzez weryfikację poprawności jego działania, tworzenie planu leczenia, weryfikację przestrzennego rozkładu dawki, na zapewnianiu bezpieczeństwa użytkowania promieniowania jonizującego kończąc. Postaramy się również pokazać, jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać fizyk medyczny – może ktoś ze Słuchaczy odnajdzie je w sobie lub zechce je rozwijać?

Prowadzący:

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3985

9:50 Zastosowanie uczenia maszynowego w pomiarach pochodzących z czujników dymu

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
We współczesnej erze technologii istnieje pewien zasób, którego ludzkość posiada ogromne pokłady. Zasobem tym są niezliczone ilości danych. W drugiej połowie XX wieku w wyniku badań nad sztuczną inteligencją, których celem było opracowanie algorytmów będących w stanie samodzielnie się uczyć i pozyskiwać wiedzę z danych oraz tworzyć na ich podstawie prognozy, powstała dziedzina nauki zwana „uczeniem maszynowym”. Do tej pory określaniem reguł i tworzeniem modeli przy pomocy analizy dużych ilości danych zajmowali się specjalnie do tego zatrudnieni ludzie, co zajmowało bardzo dużo czasu. Dzisiaj z pomocą przychodzi uczenie maszynowe, dzięki któremu w efektywniejszy sposób rozwiązywane są szeroko pojęte problemy. Rozwój uczenia maszynowego staje się coraz istotniejszą dziedziną dla nauk informatycznych, ale także dla użytku codziennego w innych dziedzinach życia. Dziedzinie tej zawdzięczamy wiele rozwiązań, między innymi: filtry antyspamowe zaimplementowane w pocztach e-mail, efektywne wyszukiwanie treści w przeglądarkach internetowych, rozpoznawanie obiektów na zdjęciach lub w czasie rzeczywistym — co docelowo może doprowadzić np. do powstania w pełni bezpiecznych i wydajnych pojazdów samojezdnych (autonomicznych). Uczenie maszynowe dzieli się na trzy odmiany: uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane oraz uczenie przez wzmocnienie. Każdy z wymienionych rodzajów uczenia służy do rozwiązywania innych problemów. Na wykładzie zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące uczenia maszynowego oraz jego zastosowanie do pomiarów pochodzących z domowej stacji pogodowej.

Prowadzący:
dr Katarzyna Schmidt, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3987

10:45 Jak zobaczyć najmniejsze składniki materii?

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
Wszystko, co nas otacza, a także my sami jesteśmy zbudowani z elementarnych składników – cząstek elementarnych. W trakcie wykładu zostanie przedstawiony obecny stan badań nad najmniejszymi składnikami materii i ich oddziaływaniami. Opowiem, na przykładzie Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych (CERN), jak „zobaczyć” cząstki elementarne i dlaczego, aby to zrobić, potrzebne są olbrzymie akceleratory i detektory. Na zakończenie zostaną przedstawione eksperymenty neutrinowe, w których biorą udział fizycy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Prowadzący:
prof. dr hab. Jan Kisiel

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3988

12:00 W świecie fal

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Żyjemy w świecie fal. Nasze zmysły niczym detektory potrafią odbierać fale mechaniczne i elektromagnetyczne, dzięki czemu podziwiamy otaczający nas świat. Możemy widzieć, słyszeć, mówić. Fale wykorzystujemy również w różnego rodzaju urządzeniach, z których korzystamy na co dzień. Ułatwiają nam one wykonywanie czynności dnia codziennego i pozwalają komunikować się. Każdy z nas korzysta z fal radiowych, mikrofal czy Wi-Fi. Podczas warsztatów wykonamy eksperymenty ilustrujące własności różnego rodzaju fal oraz zademonstrujemy ich zastosowanie. Aby poznać różnicę pomiędzy falami wyznaczymy długości fal: świetlnych, mikrofal i fali elektronowej oraz prędkość dźwięku w różnych ośrodkach. Zapraszamy do wspólnego eksperymentowania.

Prowadzący:
dr Aneta Szczygielska-Łaciak

Liczba miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3989

12:00 Fraktalne oblicza fizyki

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Fraktal jako obiekt samopodobny, którego fragmenty przypominają całość, wciąż fascynuje wielu naukowców, w tym fizyków. Wychwycenie natury fraktalnej, ułatwia zbadanie i zrozumienie danego zjawiska. W fizyce teoria chaosu i geometria fraktalna zostały wykorzystane do badania złożonych systemów, takich jak turbulencje w płynach, ruch chaotyczny w mechanice nieba, czy zachowanie systemów laserowych. W przyrodzie i medycynie naukowcy nagminnie napotykają fraktalną naturę badanych procesów. Na warsztatach dowiecie się jak zaprogramować własny fraktal oraz prosty układ chaotyczny. Ponadto poznacie, jakie znaczenie w nauce zostało przypisane niezwykłym strukturom fraktalnym.

Prowadzący:
dr Paulina Trybek

Liczba miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3990

12:00 Tajemniczy mikroświat roślin

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Zapewne większość z was wie, jak wyglądają pyłki roślin, lecz czy wiecie jak piękne i niezwykłe struktury tworzą w skali mikro? Podczas warsztatów poznacie budowę i działanie skaningowego mikroskopu elektronowego. Zdobyte umiejętności wykorzystacie w praktyce, przeprowadzając przyrodnicze obserwacje mikroświata z rozdzielczością nieosiągalną dla mikroskopów optycznych. Serdecznie zapraszamy!

Prowadzący:
dr Monika Oboz

Liczba miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3991

12:00 Goście z kosmosu - obserwacja cząstek promieniowania kosmicznego

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Promieniowanie kosmiczne, w wyniku oddziaływania w atmosferze ziemskiej, dochodzi do powierzchni ziemi głównie w postaci mionów. Są to cząstki pod wieloma względami podobne do elektronów, ale około 200 razy od nich cięższe. Podczas warsztatów będzie można zarejestrować miony kosmiczne w detektorze scyntylacyjnym oraz określić, ile takich mionów przechodzi przez nas w ciągu dnia i jaką dawkę energii pozostawiają one w naszych organizmach. Wyniki pomiarów będą porównywane z symulacjami. Dodatkowo uczestnicy będą mogli zmierzyć prędkość światła w scyntylatorze.

Prowadzący:
dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ

Sala: H/-1/10

Liczba miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3992

FIZYKA
13.06.2023

9:00 Jak zobaczyć wirusy

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
W wieku XVII, dzięki wynalezieniu mikroskopu, człowiek rozpoczął wędrówkę po mikroświecie. Wywarło to ogromny wpływ na rozwój biologii i medycyny i sprawiło, że dziś znamy nie tylko budowę komórek roślinnych i zwierzęcych, ale również mamy wgląd w świat bakterii i wirusów. Badacze mają dziś do dyspozycji wiele rodzajów mikroskopów optycznych, w tym tzw. mikroskopy fluorescencyjne i konfokalne. Dyfrakcja światła ogranicza jednak rozdzielczość mikroskopów optycznych – możemy z ich pomocą zaobserwować obiekty nie mniejsze niż połowa długości fali użytej do obserwacji (ok. 200 nanometrów). Aby zatem zbadać wirusy, z których wiele ma średnicę poniżej 100 nanometrów, musimy użyć wyspecjalizowanych mikroskopów elektronowych. Szczególnym przejawem postępu w budowie mikroskopów są obrazy wirusa SARS-CoV-2 powodującego epidemię koronawirusa. Dzięki użyciu wysokorozdzielczych elektronowych mikroskopów elektronowych niezwykle szybko poznano szczegóły budowy tego wirusa, co przyczyniło się do opracowania szczepionek.

Prowadzący:
dr hab. Roman Wrzalik, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3993

9:50 Moja przygoda z rynkiem pracy jako fizyk: od absolwenta do specjalisty

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
W prezentacji opowiem uczniom o moich doświadczeniach zawodowych z perspektywy absolwenta Instytutu Fizyki. Ponadto, przybliżę zakres działalności przedsiębiorstwa, z którym związana jestem już od praktyk zawodowych. Dodatkowo udzielę uczniom praktycznych rad i wskazówek dotyczących rozwijania kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

Prowadzący:

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3994

10:45 Zastosowanie metod fizyki jądrowej w badaniach promieniotwórczości środowiska, w diagnostyce medycznej i w przemyśle

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
Na wykładzie omówię podstawowe informacje na temat technik spektrometrii jądrowej alfa, beta, gamma stosowanych w pomiarach promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w otaczającym nas środowisku, medycynie i przemyśle. Przedstawione zostaną wyniki pomiarów izotopów promieniotwórczych w wodzie mineralnej, w glebach i w powietrzu z terenów Polski, a także przykłady pomiarów izotopów promieniotwórczych w zakładach radioterapii w szpitalach i w badaniach przemysłowych.

Prowadzący:
dr hab. Beata Kozłowska

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3995

12:00 Zastosowanie metod fizyki jądrowej w badaniach promieniotwórczości środowiska, w diagnostyce medycznej i w przemyśle

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z pomiarem pierwiastków promieniotwórczych w próbkach wybranych elementów środowiska (np. grzyby, mech, gleba) oraz materiałach przemysłowych (np. zegarek ze świecącą tarczą, próbka nawozów sztucznych). Do pomiarów zastosowany zostanie laboratoryjny spektrometr promieniowania gamma HPGe znajdujący się w Instytucie Fizyki w Laboratorium Badania Niskich Aktywności.
Prowadzący:
dr hab. Beata Kozłowska

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3996

12:00 Amorfizacja substancji leczniczej - droga do poprawy efektywności działania leku

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Blisko 40% substancji leczniczych dostępnych obecnie na rynku farmaceutycznym charakteryzuje się ograniczoną słabą rozpuszczalnością w wodzie biodostępnością. Szacuje się, że z tego samego powodu prawie 75% nowych, dobrze rokujących kandydatów na substancje leczące zostanie odrzuconych podczas procesu badawczo-rozwojowego. Aby poprawić te statystyki i produkować efektywniej działające farmaceutyki, tzn. takie o wyższej biodostępności, należy polepszyć ich rozpuszczalność w wodzie. Jedną z metod prowadzącą do poprawy rozpuszczalności niemal nierozpuszczalnych w wodzie krystalicznych substancji leczniczych jest ich amorfizacja. W trakcie warsztatów uczestnikom przybliżony zostanie wyżej opisany problem. Młodzi eksperymentatorzy samodzielnie przekonwertują krystaliczne substancje czynne do ich amorficznej formy oraz przybliżone zostaną im wady i zalety takich materiałów.

Prowadzący:
dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, prof. UŚ

Limit miejsc:
9

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3997

12:00 Paradoks Parrondo

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Paradoks Parrondo to paradoks teorii gier, odkryty przez hiszpańskiego fizyka Juana Parrondo w 1996 roku. Opisuje sytuację, w której kombinacja strategii przegrywających w grze staje się strategią wygrywającą. W trakcie warsztatów zbadamy paradoks Parrondo za pomocą symulacji komputerowej prostej gry.

Prowadzący:
dr hab. Jakub Spiechowicz, prof. UŚ

Limit miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3998

12:00 Spektroskopia fotoelektronów w badaniach fizykochemii ciał stałych

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z techniką pomiarową pozwalającą poznać strukturę ciał stałych. Z jakich pierwiastków zbudowany jest znaleziony w lesie kamień? Ile procent złota jest w zabytkowej biżuterii? Jakie wiązania występują w lekach? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź, wykonując pomiary na spektrometrze fotoelektronów XPS. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazje poznać możliwości pomiarowe spektrometru fotoelektronów, wykonać eksperyment oraz samodzielnie przeprowadzić analizę danych pomiarowych.

Prowadzący:
dr Katarzyna Balin, prof. UŚ

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3999

MECHATRONIKA
14.06.2023

9:00 Mechatronika w medycynie - zmiana lokalizacji - Sosnowiec

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Mechatronika w przemyśle, mechatronika w transporcie, mechatronika w budownictwie – tak, ale mechatronika w medycynie? Również TAK!
Mechatronika w dzisiejszej medycynie to manipulatory pomagające w operacjach, roboty fizykoterapeucie, roboty pielęgniarki. A jutro – być może nanoroboty, być może protezy mózgu.
Zapraszam na wykład o tym, co jest już dostępne w tzw. mechatronice medycznej, o tym, co istnieje na granicy marzeń i rzeczywistości, a także o ideach zakrawających na fantastykę, które być może są na wyciągnięcie ręki.

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ

Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Żytnia 12

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4000

9:50 Inteligentne budynki - zmiana lokalizacji - Sosnowiec

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
W ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej „inteligentnych” produktów – od zegarków, przez buty, po doniczki. W większości są to jednak po prostu nowoczesne gadżety, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie.
Tymczasem pod pojęciem inteligentnego domu kryje się znacznie więcej. W takim miejscu wszystkie systemy są zintegrowane. Oznacza to, że klimatyzacja, ogrzewanie, rekuperacja, oświetlenie czy rolety komunikują się między sobą, a ich działanie bazuje na wzajemnej optymalizacji. Jest to główna cecha odróżniająca tego typu budynki od tradycyjnych domów, w których wszelkie systemy i instalacje są sterowane oddzielnie, gdyż nie ma między nimi połączenia. O innych cechach inteligentnych budynków, a także przykładowych zastosowaniach porozmawiamy na wykładzie…

Prowadzący:
dr hab. Lucjan Kozielski, prof. UŚ

Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Żytnia 12

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4001

10:45 Roboty wczoraj, dziś, jutro

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
Nieodzownym elementem dzisiejszego świata jest robotyka, automatyka, informatyka i sztuczna inteligencja. Roboty otaczają nas na każdym kroku. Producenci robotów i oprogramowania nieustannie wprowadzają innowacje w ich konstrukcjach, zwiększają zakres ich możliwości, a rozwiązania z zakresu robotyki są wdrażane w coraz nowszych dziedzinach przemysłu i życia codziennego.
W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się z historią powstania robotów. Dowiedzą się, jak klasyfikujemy roboty, a także odkryją momentami zaskakujące miejsca ich zastosowań. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie o powody, dla których konstruujemy roboty. Wykład zakończą rozważania dotyczące realnych technologii jutra.

Prowadzący:
dr Jolanta Makowska

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4002

11:00 LEGO® MINDSTORMS - budowa robotów - zmiana lokalizacji - Sosnowiec

Warsztat

Godz. 11:00-13:15

Opis:
Na zajęciach uczestnicy skorzystają z interaktywnych zestawów LEGO Mindstorms, które składają się z inteligentnej kostki do programowania, sensorów oraz mnóstwa elementów, które mogę posłużyć jako elementy konstrukcji robota. Młodzi konstruktorzy zbudują funkcjonalnego robota, który wykonuje określone zadania. Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie zdobędą cenną wiedzę oraz konkretne zdolności techniczne i manualne, a dodatkowo – rozwiną umiejętność logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ

Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Żytnia 12

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4004

11:00 Mechatronika w medycynie - zmiana lokalizacji - Sosnowiec

Warsztat

Godz. 11:00-13:15

Opis:
Dzięki interdyscyplinarności Mechatronika jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się nauk technicznych. Fuzja nowoczesnych i zaawansowanych technologii pozwala obecnie na opracowywanie i wytwarzanie rozwiązań, które jeszcze do niedawna bardziej kojarzyły się z literacką wizją przyszłości. Systemy mechatroniczne rozwijane są również pod kątem zastosowań medycznych i bioinżynieryjnych.
Jednakże, czy aby tworzyć innowacyjne rozwiązania w zakresie Mechatroniki, potrzebny jest dostęp do specjalistycznych laboratoriów i ich infrastruktury? Czy można budować w domu układy
z wykorzystaniem tzw. wysokich technologii?
Tematyką związaną z tymi niełatwymi pytaniami zajmiemy się w trakcie warsztatów „Mechatronika w medycynie”, gdzie zaprezentowane i omówione zostaną unikalne i wytworzone w Uniwersytecie Śląskim systemy do zastosowań medycznych. W przyspieszonym tempie zaprojektujemy sterowaną smartfonem kamizelkę oscylacyjną, która pomaga oczyścić drogi oddechowe.
Przeanalizujemy i uruchomimy ultranowoczesne systemy rehabilitacyjne sterowane sensorami ubieralnymi i wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Można będzie zapoznać się z naszymi kontrolerami inercyjnymi.
Wiedza przyswojona w trakcie warsztatów pozwoli na lepsze zrozumienie zasady działania zarówno nowoczesnych układów mechatronicznych do zastosowań medycznych, jak również tych przeznaczonych do innych celów.

Prowadzący:
dr Paweł Janik

Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Żytnia 12

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4005

11:00 Inteligentne budynki - zmiana lokalizacji - Sosnowiec

Warsztat

Godz. 11:00-13:15

Opis:
W czasie warsztatów dowiecie się, jak sprawić, by sterowanie inteligentnym domem było łatwe, komfortowe i zawsze w zasięgu ręki. Postaramy się wspólnie stworzyć autorską aplikację na telefon, która pozwoli na zarządzanie całym domem. Przekonaj się jak komfortowe jest takie rozwiązanie dla Ciebie.

Prowadzący:
dr hab. Lucjan Kozielski, prof. UŚ

Lokalizacja:
Sosnowiec, ul. Żytnia 12

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4007

12:00 Programowanie Arduino

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Na warsztatach młodzi konstruktorzy wykonają ciekawe projekty oparciu o języku C. Sercem projektu będzie mikrokontroler Arduino Uno, ale wykorzystane zostaną również diody, czujniki oraz inny, drobny sprzęt elektroniczny. Warsztaty to wstęp do świata elektroniki cyfrowej i rewelacyjny start do programowania…

Prowadzący:
dr Jolanta Makowska
Dawid Kurczek

Limit miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4003

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
15.06.2023

9:00 Inżynieria Materiałowa - a co to? A komu to potrzebne?

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Żyjemy w świecie materiałów. To z materiałów zbudowane jest wszystko, co widzimy i czego dotykamy. Codziennie otaczamy się nimi, a ich istnienie wydaje nam się oczywiste i w większości przypadków nawet nie zwracamy na nie uwagi. Jednakże, to jakimi materiałami dysponujemy kształtuje naszą rzeczywistość do tego stopnia, że nawet ery w dziejach ludzkości nazywamy od dostępnych w nich materiałów. Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dziś życie bez metalu, tworzyw sztucznych, materiałów półprzewodnikowych czy ciekłokrystalicznych? Dziedziną nauki, której zadaniem jest badanie wpływu struktury materiałów na ich właściwości oraz na tej podstawie projektowanie nowych materiałów jest Inżynieria Materiałowa.

Prowadzący:
dr Maciej Zubko, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4008

9:50 Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
Przechadzając się po zakładzie pracy, szczególnie tej części produkcyjnej, co jakiś czas można usłyszeć: „…znów Kontrola jakości jest niezadowolona i to nie wiadomo o co…”. Rodzi się pytanie: „No właśnie, o co”? Otóż o jakość! Dział kontroli jakości pełni funkcję „strażnika” jakości materiałów i wyrobów, które nas otaczają. Wykład będzie ciekawą przygodą z inżynierią materiałową okraszoną różnymi, zaskakującymi niekiedy przykładami wad materiałów ujawnionych przy użyciu nieniszczących i niszczących metod kontroli jakości.

Prowadzący:
dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4009

10:45 Promieniowanie elektromagnetyczne w inżynierii materiałowej

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
W ramach wykładu proponujemy wirtualną „wycieczkę” do różnego typu laboratoriów badawczych, w których wykorzystywane jest promieniowania rentgenowskie. Począwszy od pracowni samego Wilhelma Roentgena aż po najnowocześniejsze laboratoria badawcze. Dla lepszego poznania zagadnienia będzie wyjaśnione na czym polega istota powstawania promieniowania rentgenowskiego i do czego może się ono przydać w życiu i nauce — w fizyce, chemii i medycynie oraz… w sztuce — jednym słowem: w inżynierii materiałowej.

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4010

12:00 Warsztaty mikromechaniczno-tribologiczne

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki badań mikromechanicznych (indentacji instrumentalnej, zarysowania powierzchni) i badań tribologicznych prowadzonych w Pracowni Badań Warstwy Wierzchniej znajdującej się w Instytucie Inżynierii Materiałowej UŚ w Chorzowie. Badania indentacji instrumentalnej (IIT) to metoda pomiaru twardości i modułu sprężystości materiałów poprzez wyciskanie znanego kształtu diamentu w powierzchnię badaną z kontrolowanym obciążeniem. Scratch test jest z kolei metodą polegającą na wykonaniu rysy na powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem Rockwella. Podczas warsztatów będzie można przeprowadzić również testy zużycia, pomiary profilografometryczne powierzchni przed i po teście, czy obserwacje mikroskopowe śladów zużycia oraz zagadnień związanych z warstwą wierzchnią badanych materiałów, a także jej właściwościami mikromechanicznymi i sklerometrycznymi.

Prowadzący:
dr Adrian Barylski
dr inż. Krzysztof Aniołek

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4011

12:00 Rzeczy pod lupą, czyli fascynujący świat mikroskopii elektronowej

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Jeżeli interesuje Cię jak wyglądają otaczające nas przedmioty/obiekty pod mikroskopem elektronowym to dobrze trafiłeś. Podczas warsztatów będziemy obserwować różne obiekty z życia codziennego, używając do tego mikroskopu elektronowego. Sprawdzimy również, z czego są zbudowane, czyli jaki jest ich skład chemiczny. Masz coś ciekawego do obejrzenia? Przynieś to ze sobą. Weźmiemy to pod elektronową lupę.

Prowadzący:
dr Krystian Prusik

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4012

12:00 Zielona inżynieria materiałowa

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Tematyka warsztatów zielonej inżynierii materiałowej związana będzie zastosowanie zielonych technologii w produkcji i modyfikacji powierzchni materiałów inżynierskich oraz biomateriałów. Dodatkowo podczas warsztatów uczestnicy zapoznali zostaną z technologia wytwarzania zielonego wodoru oraz produkcją energii z odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć wykorzystanie zostanie praktyczne wykorzystanie wodoru jako najbardziej proekologicznego nośnika energii przedstawione są na przykładzie modelu samochodu, w którym tradycyjne paliwa (benzyna, olej napędowy, ropa naftowa) zostały zastąpione wodorem.

Prowadzący:
dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ
dr inż. Patrycja Osak

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4013

12:00 Wytrzymałość elementów wytwarzanych metodą druku 3D

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą Ci poznać tajniki jednej z najpopularniejszych technologii druku 3D – FDM! Podczas zajęć nauczymy Cię, jak działa technologia druku 3D, jakie materiały można wykorzystać do druku, jak projektować w 3D oraz jak obsługiwać drukarkę 3D. Poznasz nie tylko teoretyczne aspekty druku 3D, ale także będziesz miał/a okazję przeprowadzić praktyczne eksperymenty, które pozwolą Ci zrozumieć, jak różne parametry druku wpływają na jakość i trwałość wydrukowanego elementu. Najważniejszym elementem warsztatów będzie przeprowadzenie testów wytrzymałościowych na specjalnej maszynie, która pozwoli na dokładne zbadanie wytrzymałości drukowanego elementu. To właśnie dzięki temu poznasz, jakie ustawienia druku 3D są najlepsze dla konkretnych projektów i jak można je zoptymalizować, aby uzyskać jak najwyższą jakość i trwałość wytwarzanych elementów.

Prowadzący:
dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ
dr inż. Michał Dworak

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4014

CHEMIA
16.06.2023

9:00 Na co naukowcy marnują pieniądze? - zmiana lokalizacji - Katowice

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Zwykła muszka owocowa, codzienny bywalec naszych domów, jest jednym z najdokładniej przebadanych stworzeń. Naukowcy na całym świecie zdaja się opętani wspólna pasją hodowania i obserwowania owocówek. Badania takie, niestety słono kosztują. Czy miliony przeznaczone na kolejny projekt liczenia piegów na muszym nosie wyrzucamy zwyczajnie w błoto? Czy może w tym szaleństwie jest jakaś metoda? Wykład przybliży osiągnięcia w zakresie biologii, genetyki i medycyny, do których przyczyniły się te niepozorne owady. Poznacie kilkunastu noblistów, których upór i poświęcenie w łapaniu much przywiodły do naukowej sławy. Zrozumiecie, że z genetycznego punktu widzenia mamy wiele wspólnego z owadami krążącymi nad paterą z owocami. Wiedza tak wysokich lotów, że mucha nie siada!

Prowadzący:
prof. dr hab. Robert Musioł

Lokalizacja:
Katowice, ul. Bankowa 14, Aula Rady Wydziału

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4015

9:50 Chemiczne substancje świecące w naszym otoczeniu - zmiana lokalizacji - Katowice

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
Chemiczne substancje świecące są obecne w naszym otoczeniu od wieków. Ich wykorzystanie w takich dziedzinach jak sztuka, reklama czy różnego rodzaju show stało się bardzo popularne, dzięki czemu można uzyskać wyjątkowe i piękne efekty. Czy chemiczne związki świecące znajdują się w telewizorach, flamastrach czy na znakach drogowych? Czy chemiczne związki świecące pomagają wykryć ślady krwi na miejscu zbrodni? Substancje świecące są powszechnie stosowane w wielu różnych dziedzinach, takich jak medycyna, technologia czy nauki przyrodnicze, ale spotkać je również można w bakteriach, glonach czy grzybach.

Prowadzący:
dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ

Lokalizacja:
Katowice, ul. Bankowa 14, Aula Rady Wydziału

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4016

10:45 Magia, która działa, czyli o co chodzi w nauce? zmiana lokalizacji - Katowice

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
O co chodzi z ta całą nauką? Wiemy wszyscy, że nauka i naukowcy się czasem przydają. Dzięki nim mamy komputery, samoloty, smartfony i wiemy, co jest po drugiej stronie księżyca. Wiadomo o nich też, że są nieco szaleni, oderwani od zwykłego życia i kiepsko opłacani. Ale co oni tak naprawdę robią? Jak robi się naukę i co z tego może się przydać zwykłemu człowiekowi? W trakcie wykładu zostaną omówione zasady metody naukowej i jej wykorzystanie w badaniach. Znajdziemy odpowiedź jak zostać naukowcem i co wtedy można robić a czego absolutnie nie należy. Przekonamy się, że naukowcy; tak jak wszyscy; popełniają błędy i zobaczymy, w jaki sposób potrafią te błędy „ogarnąć”. Zrozumiemy, dlaczego nauka działa i czym wyróżnia się spośród innych przedmiotów ludzkiej działalności. Przede wszystkim zaś, nauczymy się wykorzystywać metodę naukową w codziennym życiu.

Prowadzący:
prof. dr hab. Robert Musioł

Lokalizacja:
Katowice, ul. Bankowa 14, Aula Rady Wydziału

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4017

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Justyna Polak

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4018

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Barbara Szpikowska-Sroka

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4019

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Mariola Bartoszek

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4020

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Barbara Podeszwa

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4021

26-30.06.2023 r. EDYCJA INDYWIDUALNA

FIZYKA
26.06.2023

9:00 Strażnik promieniowania, czyli o roli fizyka w radioterapii

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Radioterapia jest dziedziną medycyny obejmującą zastosowanie promieniowania jonizującego w leczeniu rozmaitych schorzeń, głównie nowotworowych, ale nie tylko. W tych pozanowotworowych często jest ostatnią możliwością pozbycia się bólu lub innych dolegliwości. Aby leczenie przy pomocy promieniowania jonizującego mogło być skuteczne, a zarazem bezpieczne należy zastosować odpowiednio wysokie dawki (rzędu 1000 razy wyższe niż naturalne tło w Polsce), precyzyjnie określone, wycelowane i dostarczone. Nad każdym z tych aspektów czuwa fizyk jako strażnik wyposażony w odpowiednią wiedzę z zakresu m.in. oddziaływania promieniowania, dozymetrii i statystyki; umiejący oszacować wpływ jednych czynników na inne, aby cały proces zastosowania tej potężnej mocy promieniowania przez człowieka był bezpieczny, a zarazem skuteczny. W prezentacji zostaną pokazane rozmaite aspekty pracy fizyka w radioterapii, od modelowania urządzenia dostarczającego promieniowanie, poprzez weryfikację poprawności jego działania, tworzenie planu leczenia, weryfikację przestrzennego rozkładu dawki, na zapewnianiu bezpieczeństwa użytkowania promieniowania jonizującego kończąc. Postaramy się również pokazać, jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać fizyk medyczny – może ktoś ze Słuchaczy odnajdzie je w sobie lub zechce je rozwijać?

Prowadzący:

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4022

9:50 Zastosowanie uczenia maszynowego w pomiarach pochodzących z czujników dymu

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
We współczesnej erze technologii istnieje pewien zasób, którego ludzkość posiada ogromne pokłady. Zasobem tym są niezliczone ilości danych. W drugiej połowie XX wieku w wyniku badań nad sztuczną inteligencją, których celem było opracowanie algorytmów będących w stanie samodzielnie się uczyć i pozyskiwać wiedzę z danych oraz tworzyć na ich podstawie prognozy, powstała dziedzina nauki zwana „uczeniem maszynowym”. Do tej pory określaniem reguł i tworzeniem modeli przy pomocy analizy dużych ilości danych zajmowali się specjalnie do tego zatrudnieni ludzie, co zajmowało bardzo dużo czasu. Dzisiaj z pomocą przychodzi uczenie maszynowe, dzięki któremu w efektywniejszy sposób rozwiązywane są szeroko pojęte problemy. Rozwój uczenia maszynowego staje się coraz istotniejszą dziedziną dla nauk informatycznych, ale także dla użytku codziennego w innych dziedzinach życia. Dziedzinie tej zawdzięczamy wiele rozwiązań, między innymi: filtry antyspamowe zaimplementowane w pocztach e-mail, efektywne wyszukiwanie treści w przeglądarkach internetowych, rozpoznawanie obiektów na zdjęciach lub w czasie rzeczywistym — co docelowo może doprowadzić np. do powstania w pełni bezpiecznych i wydajnych pojazdów samojezdnych (autonomicznych). Uczenie maszynowe dzieli się na trzy odmiany: uczenie nadzorowane, uczenie nienadzorowane oraz uczenie przez wzmocnienie. Każdy z wymienionych rodzajów uczenia służy do rozwiązywania innych problemów. Na wykładzie zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące uczenia maszynowego oraz jego zastosowanie do pomiarów pochodzących z domowej stacji pogodowej.

Prowadzący:
dr Katarzyna Schmidt, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4023

10:45 Symulacje i modelowanie komputerowe w fizyce i inżynierii materiałowej

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników warsztatów do symulacji i modelowania komputerowego. W trakcie wykładu przedstawiony zostanie rys historyczny rozwoju komputerów i symulacji komputerowych oraz zastosowania symulacji w różnych dziedzinach życia i nauki. Na koniec omówimy pokrótce różne metody symulacji komputerowych w fizyce.

Prowadzący:
dr Marcin Kurpas, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4024

12:00 Symulacje i modelowanie komputerowe w fizyce i inżynierii materiałowej

Wykład

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas zajęć praktycznych uczestnicy wykonają pierwsze kroki w świecie obliczeń DFT (Teoria Funkcjonałów Gęstości) w zastosowaniu do problemów fizyki ciała stałego. Nauczą się budować proste układy krystaliczne oraz podstawowej obsługi pakietu oprogramowania Quantum Espresso. Przeprowadzając obliczenia numeryczne uczestnicy wyznaczą wybrane własności elektroniczne materiałów i nauczą się je interpretować, dzięki czemu będą w stanie, np., odróżnić metal od półprzewodnika. Przekonają się także jak ważna w interpretacji wyników jest odpowiednia wiedza oraz dlaczego grafen jest tak ciekawym materiałem.

Prowadzący:
dr Marcin Kurpas, prof. UŚ

Limit miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4025

12:00 W świecie fal

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Żyjemy w świecie fal. Nasze zmysły niczym detektory potrafią odbierać fale mechaniczne i elektromagnetyczne, dzięki czemu podziwiamy otaczający nas świat. Możemy widzieć, słyszeć, mówić. Fale wykorzystujemy również w różnego rodzaju urządzeniach, z których korzystamy na co dzień. Ułatwiają nam one wykonywanie czynności dnia codziennego i pozwalają komunikować się. Każdy z nas korzysta z fal radiowych, mikrofal czy Wi-Fi. Podczas warsztatów wykonamy eksperymenty ilustrujące własności różnego rodzaju fal oraz zademonstrujemy ich zastosowanie. Aby poznać różnicę pomiędzy falami wyznaczymy długości fal: świetlnych, mikrofal i fali elektronowej oraz prędkość dźwięku w różnych ośrodkach. Zapraszamy do wspólnego eksperymentowania.

Prowadzący:
dr Aneta Szczygielska-Łaciak

Liczba miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4026

12:00 Fraktalne oblicza fizyki

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Fraktal jako obiekt samopodobny, którego fragmenty przypominają całość, wciąż fascynuje wielu naukowców, w tym fizyków. Wychwycenie natury fraktalnej, ułatwia zbadanie i zrozumienie danego zjawiska. W fizyce teoria chaosu i geometria fraktalna zostały wykorzystane do badania złożonych systemów, takich jak turbulencje w płynach, ruch chaotyczny w mechanice nieba, czy zachowanie systemów laserowych. W przyrodzie i medycynie naukowcy nagminnie napotykają fraktalną naturę badanych procesów. Na warsztatach dowiecie się jak zaprogramować własny fraktal oraz prosty układ chaotyczny. Ponadto poznacie, jakie znaczenie w nauce zostało przypisane niezwykłym strukturom fraktalnym.

Prowadzący:
dr Paulina Trybek

Liczba miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4027

12:00 Wpływ struktury kryształów na jego własności na przykładzie diamentu, grafitu i białek - jak otrzymać nowe leki

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Krystalografia jest interdyscyplinarną dziedziną nauki będącą na pograniczu fizyki, matematyki, chemii, biologii oraz medycyny. Dzięki badaniom dyfrakcji rentgenowskiej poznano nie tylko strukturę substancji, z którymi spotykamy się na co dzień (sól kuchenna, grafit, cukier, itp.), ale również zrozumiano budowę złożonych struktur, jakimi są białka. Nie można także pominąć niezwykle ważnej roli krystalografii w medycynie – aby zrozumieć działanie danej substancji na poziomie molekularnym, istotna jest dokładna znajomość struktury oraz analiza oddziaływań z innymi związkami chemicznymi. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania się ze strukturami krystalicznymi różnych związków chemicznych, a także ze specyfiką badań metodą dyfrakcji rentgenowskiej.

Prowadzący:
dr Maria Książek

Liczba miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4028

FIZYKA
27.06.2023

9:00 Jak zobaczyć wirusy

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
W wieku XVII, dzięki wynalezieniu mikroskopu, człowiek rozpoczął wędrówkę po mikroświecie. Wywarło to ogromny wpływ na rozwój biologii i medycyny i sprawiło, że dziś znamy nie tylko budowę komórek roślinnych i zwierzęcych, ale również mamy wgląd w świat bakterii i wirusów. Badacze mają dziś do dyspozycji wiele rodzajów mikroskopów optycznych, w tym tzw. mikroskopy fluorescencyjne i konfokalne. Dyfrakcja światła ogranicza jednak rozdzielczość mikroskopów optycznych – możemy z ich pomocą zaobserwować obiekty nie mniejsze niż połowa długości fali użytej do obserwacji (ok. 200 nanometrów). Aby zatem zbadać wirusy, z których wiele ma średnicę poniżej 100 nanometrów, musimy użyć wyspecjalizowanych mikroskopów elektronowych. Szczególnym przejawem postępu w budowie mikroskopów są obrazy wirusa SARS-CoV-2 powodującego epidemię koronawirusa. Dzięki użyciu wysokorozdzielczych elektronowych mikroskopów elektronowych niezwykle szybko poznano szczegóły budowy tego wirusa, co przyczyniło się do opracowania szczepionek.

Prowadzący:
dr hab. Roman Wrzalik, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4037

9:50 Moja przygoda z rynkiem pracy jako fizyk: od absolwenta do specjalisty

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
W prezentacji opowiem uczniom o moich doświadczeniach zawodowych z perspektywy absolwenta Instytutu Fizyki. Ponadto, przybliżę zakres działalności przedsiębiorstwa, z którym związana jestem już od praktyk zawodowych. Dodatkowo udzielę uczniom praktycznych rad i wskazówek dotyczących rozwijania kariery zawodowej po ukończeniu studiów.

Prowadzący:

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4038

10:45 Zastosowanie metod fizyki jądrowej w badaniach promieniotwórczości środowiska, w diagnostyce medycznej i w przemyśle

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
Na wykładzie omówię podstawowe informacje na temat technik spektrometrii jądrowej alfa, beta, gamma stosowanych w pomiarach promieniotwórczości naturalnej i sztucznej w otaczającym nas środowisku, medycynie i przemyśle. Przedstawione zostaną wyniki pomiarów izotopów promieniotwórczych w wodzie mineralnej, w glebach i w powietrzu z terenów Polski, a także przykłady pomiarów izotopów promieniotwórczych w zakładach radioterapii w szpitalach i w badaniach przemysłowych.

Prowadzący:
dr hab. Beata Kozłowska

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4039

12:00 Zastosowanie metod fizyki jądrowej w badaniach promieniotwórczości środowiska, w diagnostyce medycznej i w przemyśle

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z pomiarem pierwiastków promieniotwórczych w próbkach wybranych elementów środowiska (np. grzyby, mech, gleba) oraz materiałach przemysłowych (np. zegarek ze świecącą tarczą, próbka nawozów sztucznych). Do pomiarów zastosowany zostanie laboratoryjny spektrometr promieniowania gamma HPGe znajdujący się w Instytucie Fizyki w Laboratorium Badania Niskich Aktywności.

Prowadzący:
dr hab. Beata Kozłowska

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4040

12:00 Amorfizacja substancji leczniczej - droga do poprawy efektywności działania leku

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Blisko 40% substancji leczniczych dostępnych obecnie na rynku farmaceutycznym charakteryzuje się ograniczoną słabą rozpuszczalnością w wodzie biodostępnością. Szacuje się, że z tego samego powodu prawie 75% nowych, dobrze rokujących kandydatów na substancje leczące zostanie odrzuconych podczas procesu badawczo-rozwojowego. Aby poprawić te statystyki i produkować efektywniej działające farmaceutyki, tzn. takie o wyższej biodostępności, należy polepszyć ich rozpuszczalność w wodzie. Jedną z metod prowadzącą do poprawy rozpuszczalności niemal nierozpuszczalnych w wodzie krystalicznych substancji leczniczych jest ich amorfizacja. W trakcie warsztatów uczestnikom przybliżony zostanie wyżej opisany problem. Młodzi eksperymentatorzy samodzielnie przekonwertują krystaliczne substancje czynne do ich amorficznej formy oraz przybliżone zostaną im wady i zalety takich materiałów.

Prowadzący:
dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk, prof. UŚ

Limit miejsc:
9

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4041

12:00 Paradoks Parrondo

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Paradoks Parrondo to paradoks teorii gier, odkryty przez hiszpańskiego fizyka Juana Parrondo w 1996 roku. Opisuje sytuację, w której kombinacja strategii przegrywających w grze staje się strategią wygrywającą. W trakcie warsztatów zbadamy paradoks Parrondo za pomocą symulacji komputerowej prostej gry.

Prowadzący:
dr hab. Jakub Spiechowicz, prof. UŚ

Limit miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4042

12:00 Spektroskopia fotoelektronów w badaniach fizykochemii ciał stałych

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z techniką pomiarową pozwalającą poznać strukturę ciał stałych. Z jakich pierwiastków zbudowany jest znaleziony w lesie kamień? Ile procent złota jest w zabytkowej biżuterii? Jakie wiązania występują w lekach? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź, wykonując pomiary na spektrometrze fotoelektronów XPS. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazje poznać możliwości pomiarowe spektrometru fotoelektronów, wykonać eksperyment oraz samodzielnie przeprowadzić analizę danych pomiarowych.

Prowadzący:
dr Katarzyna Balin, prof. UŚ

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4043

MECHATRONIKA
28.06.2023

9:00 Mechatronika w medycynie

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Mechatronika w przemyśle, mechatronika w transporcie, mechatronika w budownictwie – tak, ale mechatronika w medycynie? Również TAK!
Mechatronika w dzisiejszej medycynie to manipulatory pomagające w operacjach, roboty fizykoterapeucie, roboty pielęgniarki. A jutro – być może nanoroboty, być może protezy mózgu.
Zapraszam na wykład o tym, co jest już dostępne w tzw. mechatronice medycznej, o tym, co istnieje na granicy marzeń i rzeczywistości, a także o ideach zakrawających na fantastykę, które być może są na wyciągnięcie ręki.

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4051

9:50 Inteligentne budynki

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
W ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej „inteligentnych” produktów – od zegarków, przez buty, po doniczki. W większości są to jednak po prostu nowoczesne gadżety, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie.
Tymczasem pod pojęciem inteligentnego domu kryje się znacznie więcej. W takim miejscu wszystkie systemy są zintegrowane. Oznacza to, że klimatyzacja, ogrzewanie, rekuperacja, oświetlenie czy rolety komunikują się między sobą, a ich działanie bazuje na wzajemnej optymalizacji. Jest to główna cecha odróżniająca tego typu budynki od tradycyjnych domów, w których wszelkie systemy i instalacje są sterowane oddzielnie, gdyż nie ma między nimi połączenia. O innych cechach inteligentnych budynków, a także przykładowych zastosowaniach porozmawiamy na wykładzie…

Prowadzący:
dr hab. Lucjan Kozielski, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4052

10:45 Roboty wczoraj, dziś, jutro

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
Nieodzownym elementem dzisiejszego świata jest robotyka, automatyka, informatyka i sztuczna inteligencja. Roboty otaczają nas na każdym kroku. Producenci robotów i oprogramowania nieustannie wprowadzają innowacje w ich konstrukcjach, zwiększają zakres ich możliwości, a rozwiązania z zakresu robotyki są wdrażane w coraz nowszych dziedzinach przemysłu i życia codziennego.
W trakcie wykładu słuchacze zapoznają się z historią powstania robotów. Dowiedzą się, jak klasyfikujemy roboty, a także odkryją momentami zaskakujące miejsca ich zastosowań. Wspólnie odpowiemy sobie na pytanie o powody, dla których konstruujemy roboty. Wykład zakończą rozważania dotyczące realnych technologii jutra.

Prowadzący:
dr Jolanta Makowska

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4053

12:00 Programowanie Arduino

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Na warsztatach młodzi konstruktorzy wykonają ciekawe projekty oparciu o języku C. Sercem projektu będzie mikrokontroler Arduino Uno, ale wykorzystane zostaną również diody, czujniki oraz inny, drobny sprzęt elektroniczny. Warsztaty to wstęp do świata elektroniki cyfrowej i rewelacyjny start do programowania…

Prowadzący:
dr Jolanta Makowska
Dawid Kurczek

Limit miejsc:
10

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4054

12:00 LEGO® MINDSTORMS - budowa robotów

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Na zajęciach uczestnicy skorzystają z interaktywnych zestawów LEGO Mindstorms, które składają się z inteligentnej kostki do programowania, sensorów oraz mnóstwa elementów, które mogę posłużyć jako elementy konstrukcji robota. Młodzi konstruktorzy zbudują funkcjonalnego robota, który wykonuje określone zadania. Dzięki uczestnictwu w warsztatach uczniowie zdobędą cenną wiedzę oraz konkretne zdolności techniczne i manualne, a dodatkowo – rozwiną umiejętność logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4055

12:00 Mechatronika w medycynie

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Dzięki interdyscyplinarności Mechatronika jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się nauk technicznych. Fuzja nowoczesnych i zaawansowanych technologii pozwala obecnie na opracowywanie i wytwarzanie rozwiązań, które jeszcze do niedawna bardziej kojarzyły się z literacką wizją przyszłości. Systemy mechatroniczne rozwijane są również pod kątem zastosowań medycznych i bioinżynieryjnych.
Jednakże, czy aby tworzyć innowacyjne rozwiązania w zakresie Mechatroniki, potrzebny jest dostęp do specjalistycznych laboratoriów i ich infrastruktury? Czy można budować w domu układy
z wykorzystaniem tzw. wysokich technologii?
Tematyką związaną z tymi niełatwymi pytaniami zajmiemy się w trakcie warsztatów „Mechatronika w medycynie”, gdzie zaprezentowane i omówione zostaną unikalne i wytworzone w Uniwersytecie Śląskim systemy do zastosowań medycznych. W przyspieszonym tempie zaprojektujemy sterowaną smartfonem kamizelkę oscylacyjną, która pomaga oczyścić drogi oddechowe.
Przeanalizujemy i uruchomimy ultranowoczesne systemy rehabilitacyjne sterowane sensorami ubieralnymi i wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Można będzie zapoznać się z naszymi kontrolerami inercyjnymi.
Wiedza przyswojona w trakcie warsztatów pozwoli na lepsze zrozumienie zasady działania zarówno nowoczesnych układów mechatronicznych do zastosowań medycznych, jak również tych przeznaczonych do innych celów.

Prowadzący:
dr Paweł Janik

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4056

12:00 Inteligentne budynki

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
W czasie warsztatów dowiecie się, jak sprawić, by sterowanie inteligentnym domem było łatwe, komfortowe i zawsze w zasięgu ręki. Postaramy się wspólnie stworzyć autorską aplikację na telefon, która pozwoli na zarządzanie całym domem. Przekonaj się jak komfortowe jest takie rozwiązanie dla Ciebie.

Prowadzący:
dr hab. Lucjan Kozielski, prof. UŚ

Limit miejsc:
8

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4057

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
29.06.2023

9:00 Rola Inżynierii Materiałowej w codziennym życiu – czyli dlaczego warto studiować taki kierunek

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Wykład ma na celu przybliżenie uczestnikom czym zajmuje się kierunek inżynieria materiałowa w odniesieniu do wielu aspektów życia codziennego zachęcając tym samym do studiowania. Kierunek inżynieria materiałowa zawiera w sobie praktyczne wykorzystanie wiedzy z takich nauk jak: fizyka, chemia, biologia, informatyka i wiele innych. Podczas studiów zgłębiane są wiadomości na temat struktury, właściwości, wytwarzania, a także zastosowania materiałów co w przystępny sposób zostanie zaprezentowane.

Prowadzący:
dr inż. Robert Paszkowski

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4072

9:50 Kontrola jakości materiałów i wyrobów

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
Przechadzając się po zakładzie pracy, szczególnie tej części produkcyjnej, co jakiś czas można usłyszeć: „…znów Kontrola jakości jest niezadowolona i to nie wiadomo o co…”. Rodzi się pytanie: „No właśnie, o co”? Otóż o jakość! Dział kontroli jakości pełni funkcję „strażnika” jakości materiałów i wyrobów, które nas otaczają. Wykład będzie ciekawą przygodą z inżynierią materiałową okraszoną różnymi, zaskakującymi niekiedy przykładami wad materiałów ujawnionych przy użyciu nieniszczących i niszczących metod kontroli jakości.

Prowadzący:
dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4073

10:45 Promieniowanie elektromagnetyczne w inżynierii materiałowej

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
W ramach wykładu proponujemy wirtualną „wycieczkę” do różnego typu laboratoriów badawczych, w których wykorzystywane jest promieniowania rentgenowskie. Począwszy od pracowni samego Wilhelma Roentgena aż po najnowocześniejsze laboratoria badawcze. Dla lepszego poznania zagadnienia będzie wyjaśnione na czym polega istota powstawania promieniowania rentgenowskiego i do czego może się ono przydać w życiu i nauce — w fizyce, chemii i medycynie oraz… w sztuce — jednym słowem: w inżynierii materiałowej.

Prowadzący:
dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4074

12:00 Warsztaty mikromechaniczno-tribologiczne

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Warsztaty mają na celu przybliżenie tematyki badań mikromechanicznych (indentacji instrumentalnej, zarysowania powierzchni) i badań tribologicznych prowadzonych w Pracowni Badań Warstwy Wierzchniej znajdującej się w Instytucie Inżynierii Materiałowej UŚ w Chorzowie. Badania indentacji instrumentalnej (IIT) to metoda pomiaru twardości i modułu sprężystości materiałów poprzez wyciskanie znanego kształtu diamentu w powierzchnię badaną z kontrolowanym obciążeniem. Scratch test jest z kolei metodą polegającą na wykonaniu rysy na powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem Rockwella. Podczas warsztatów będzie można przeprowadzić również testy zużycia, pomiary profilografometryczne powierzchni przed i po teście, czy obserwacje mikroskopowe śladów zużycia oraz zagadnień związanych z warstwą wierzchnią badanych materiałów, a także jej właściwościami mikromechanicznymi i sklerometrycznymi.

Prowadzący:
dr Adrian Barylski
dr inż. Krzysztof Aniołek

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4075

12:00 Rzeczy pod lupą, czyli fascynujący świat mikroskopii elektronowej

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Opis: Jeżeli interesuje Cię jak wyglądają otaczające nas przedmioty/obiekty pod mikroskopem elektronowym to dobrze trafiłeś. Podczas warsztatów będziemy obserwować różne obiekty z życia codziennego, używając do tego mikroskopu elektronowego. Sprawdzimy również, z czego są zbudowane, czyli jaki jest ich skład chemiczny. Masz coś ciekawego do obejrzenia? Przynieś to ze sobą. Weźmiemy to pod elektronową lupę.

Prowadzący:
dr Krystian Prusik

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4076

12:00 Zielona inżynieria materiałowa

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Tematyka warsztatów zielonej inżynierii materiałowej związana będzie zastosowanie zielonych technologii w produkcji i modyfikacji powierzchni materiałów inżynierskich oraz biomateriałów. Dodatkowo podczas warsztatów uczestnicy zapoznali zostaną z technologia wytwarzania zielonego wodoru oraz produkcją energii z odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć wykorzystanie zostanie praktyczne wykorzystanie wodoru jako najbardziej proekologicznego nośnika energii przedstawione są na przykładzie modelu samochodu, w którym tradycyjne paliwa (benzyna, olej napędowy, ropa naftowa) zostały zastąpione wodorem.

Prowadzący:
dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ
dr inż. Patrycja Osak

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4077

12:00 Wytrzymałość elementów wytwarzanych metodą druku 3D

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Zapraszamy na warsztaty, które pozwolą Ci poznać tajniki jednej z najpopularniejszych technologii druku 3D – FDM! Podczas zajęć nauczymy Cię, jak działa technologia druku 3D, jakie materiały można wykorzystać do druku, jak projektować w 3D oraz jak obsługiwać drukarkę 3D. Poznasz nie tylko teoretyczne aspekty druku 3D, ale także będziesz miał/a okazję przeprowadzić praktyczne eksperymenty, które pozwolą Ci zrozumieć, jak różne parametry druku wpływają na jakość i trwałość wydrukowanego elementu. Najważniejszym elementem warsztatów będzie przeprowadzenie testów wytrzymałościowych na specjalnej maszynie, która pozwoli na dokładne zbadanie wytrzymałości drukowanego elementu. To właśnie dzięki temu poznasz, jakie ustawienia druku 3D są najlepsze dla konkretnych projektów i jak można je zoptymalizować, aby uzyskać jak najwyższą jakość i trwałość wytwarzanych elementów.

Prowadzący:
dr Joanna Maszybrocka, prof. UŚ
dr inż. Michał Dworak

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4078

CHEMIA
30.06.2023

9:00 Na co naukowcy marnują pieniądze?

Wykład

Godz. 9:00-9:45

Opis:
Zwykła muszka owocowa, codzienny bywalec naszych domów, jest jednym z najdokładniej przebadanych stworzeń. Naukowcy na całym świecie zdaja się opętani wspólna pasją hodowania i obserwowania owocówek. Badania takie, niestety słono kosztują. Czy miliony przeznaczone na kolejny projekt liczenia piegów na muszym nosie wyrzucamy zwyczajnie w błoto? Czy może w tym szaleństwie jest jakaś metoda? Wykład przybliży osiągnięcia w zakresie biologii, genetyki i medycyny, do których przyczyniły się te niepozorne owady. Poznacie kilkunastu noblistów, których upór i poświęcenie w łapaniu much przywiodły do naukowej sławy. Zrozumiecie, że z genetycznego punktu widzenia mamy wiele wspólnego z owadami krążącymi nad paterą z owocami. Wiedza tak wysokich lotów, że mucha nie siada!

Prowadzący:
prof. dr hab. Robert Musioł

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4087

9:50 Chemiczne substancje świecące w naszym otoczeniu

Wykład

Godz. 9:50-10:35

Opis:
Chemiczne substancje świecące są obecne w naszym otoczeniu od wieków. Ich wykorzystanie w takich dziedzinach jak sztuka, reklama czy różnego rodzaju show stało się bardzo popularne, dzięki czemu można uzyskać wyjątkowe i piękne efekty. Czy chemiczne związki świecące znajdują się w telewizorach, flamastrach czy na znakach drogowych? Czy chemiczne związki świecące pomagają wykryć ślady krwi na miejscu zbrodni? Substancje świecące są powszechnie stosowane w wielu różnych dziedzinach, takich jak medycyna, technologia czy nauki przyrodnicze, ale spotkać je również można w bakteriach, glonach czy grzybach.

Prowadzący:
dr hab. Aneta Słodek, prof. UŚ

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4088

10:45 Magia, która działa, czyli o co chodzi w nauce?

Wykład

Godz. 10:45-11:30

Opis:
O co chodzi z ta całą nauką? Wiemy wszyscy, że nauka i naukowcy się czasem przydają. Dzięki nim mamy komputery, samoloty, smartfony i wiemy, co jest po drugiej stronie księżyca. Wiadomo o nich też, że są nieco szaleni, oderwani od zwykłego życia i kiepsko opłacani. Ale co oni tak naprawdę robią? Jak robi się naukę i co z tego może się przydać zwykłemu człowiekowi? W trakcie wykładu zostaną omówione zasady metody naukowej i jej wykorzystanie w badaniach. Znajdziemy odpowiedź jak zostać naukowcem i co wtedy można robić a czego absolutnie nie należy. Przekonamy się, że naukowcy; tak jak wszyscy; popełniają błędy i zobaczymy, w jaki sposób potrafią te błędy „ogarnąć”. Zrozumiemy, dlaczego nauka działa i czym wyróżnia się spośród innych przedmiotów ludzkiej działalności. Przede wszystkim zaś, nauczymy się wykorzystywać metodę naukową w codziennym życiu.

Prowadzący:
prof. dr hab. Robert Musioł

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4089

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Justyna Polak

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4091

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Barbara Szpikowska-Sroka

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4092

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Mariola Bartoszek

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4093

12:00 Kolorowa chemia

Warsztat

Godz. 12:00-14:15

Opis:
Podczas warsztatów uczniowie będą mogli przekonać się, że chemia to nie tylko trudne wzory, reakcje, układ okresowy i obliczenia. Chemia towarzyszy nam w życiu codziennym, jest kolorowa i potrafi zadziwiać. Uczestnicy poznają, co to jest chemiczny kameleon, znikający błękit, czy chemiczne światła drogowe. Przeprowadzą różnobarwne reakcje chemiczne, znajdą odpowiedzi na wiele trudnych pytań. Będzie to czas świetnej zabawy.

Prowadzący:
dr Barbara Podeszwa

Limit miejsc:
6

Link do logowania: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4094

Projekt dofinansowano w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

return to top