Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekt Popularyzacja i Nauka: PIN UŚ - kod do przyszłości

Celem głównym projektu jest popularyzacja nauki w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjno-technicznych oraz promocja osiągnięć naukowych pracowników Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Koordynator projektu: dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ.

Koordynator ds. administracyjnych i sprawozdawczości: mgr Patrycja Wajda-Mierzwa.

Działania przewidziane w projekcie:

 1. Szkoła letnia: przyczyni się do realizacji celu projektu poprzez promocję potencjału naukowego WNŚiT oraz upowszechnienie aktualnych trendów badawczych w naukach ścisłych i inżynieryjno-technicznych.
  Koordynator: dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ
 2. Z najlepszymi przez naukę – warsztaty popularnonaukowe: przyczynią się do pobudzenia ciekawości poznawczej, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy. Ponadto uczestnicy warsztatów zaczną identyfikować Uniwersytet Śląski jako miejsce, w którym studiując można zdobywać wysokie kwalifikacje, pracować w nowoczesnych laboratoriach, współuczestniczyć w międzynarodowych projektach.
  Koordynatorzy: dr Aneta Szczygielska-Łaciak, dr Marcin Łaciak
 3. Z najlepszymi przez naukę – wykłady popularnonaukowe: wprowadzą uczniów w świat badań prowadzonych przez naukowców. Uczestnicy zdobędą wiedzę o najnowszych osiągnięciach naukowych oraz możliwościach wykorzystania wiedzy naukowej w praktyce.
  Koordynatorzy: dr Aneta Szczygielska-Łaciak, dr Marcin Łaciak 
 4. Rodzinny Piknik Naukowy WNŚiT: jest wydarzeniem edukacyjnym, bezpłatnym i otwartym dla publiczności. Działanie przyczyni się do realizacji celu projektu poprzez stymulowanie i podtrzymywanie zainteresowania społeczeństwa naszego regionu naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).
  Koordynator: dr hab. Małgorzata Karolus, prof. UŚ

Szereg działań prowadzonych w ramach szkoły letniej, warsztatów, konkursów i pikniku koncentruje się na uczeniu się przez doświadczenie. Młodzież będzie miała unikalną okazję poznania warsztatu współczesnego badacza poprzez aktywne działania w nowoczesnych laboratoriach naukowych i realizację projektów.

Zarządzenie nr 144

Regulamin uczestnictwa w projekcie PIN UŚ

Formularz rejestracyjny (zapisy indywidualne)

Formularz rejestracyjny (szkoły)

Projekt dofinansowano w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

return to top