Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Technologia chemiczna - studia stacjonarne I stopnia

język wykładowy - polski

Technologia chemiczna – kierunek, który wzbudza reakcję!

Efektywne projektowanie i kontrola procesów chemicznych w skali przemysłowej? Po naszym kierunku będzie to dla Ciebie pestka. Studiuj na UŚ i przekonaj się sam!

Studia mają za zadanie umożliwić studentom nabycie wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. W szczególności, absolwent studiów będzie posiadał umiejętności inżynierskie umożliwiające efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej. Studia prowadzone są na specjalnościach: technologia organiczna i nieorganiczna, zielona chemia i czyste technologie.

Wiedzę zdobędziesz podczas specjalistycznych, fascynujących wykładów. Czym jest jednak teoria bez praktyki…? W naszych laboratoriach wypracujesz niezwykłe umiejętności, które wykorzystasz w przyszłej dochodowej pracy zawodowej.

Studia na kierunku technologia chemiczna przygotowują absolwenta do pracy w laboratoriach i zakładach przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Absolwenci tego kierunku posiadają doświadczenie niezbędne do pracy w instytucjach naukowych i badawczych zajmujących się otrzymywaniem nowoczesnych materiałów oraz badaniem ich właściwości fizyko-chemicznych. Absolwenci mogą pracować na stanowiskach związanych z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, a także planowaniem i prowadzeniem procesów produkcyjnych. Ponadto posiadają kwalifikacje do pracy w instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska, kontroli jakości produktów chemicznych, jak również w jednostkach ratownictwa chemicznego.

img

Zapisz się na studia

(rekrutacja rozpoczyna się 3 czerwca)

O kierunku technologia chemiczna O kierunku technologia chemiczna

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku technologia chemiczna na pierwszym stopniu studiów:

 • I stopień – studia inżynierskie
  7 semestrów = 3,5 roku

Po ukończeniu 1 stopnia możesz kontynuować studia na kierunku chemia lub innym kierunku oferowanym przez nasz Wydział absolwentom kierunków inżynierskich.

Specjalności na kierunku technologia chemiczna Specjalności na kierunku technologia chemiczna

W ramach kierunku technologia chemiczna będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania wybierając na 2 roku studiów jedną z dwóch specjalności:

Zielona chemia i czyste technologie
Specjalność zielona chemia i czyste technologie to bardzo ważna gałąź technologii chemicznej, która jest odpowiedzią na wyzwania XXI wieku związane ze zrównoważonym rozwojem, a w szczególności na potrzebę projektowania i prowadzenia procesów chemicznych w taki sposób, aby jak najbardziej ograniczyć użycie i powstawanie szkodliwych produktów. Łączy ona ze sobą wymagania szeroko pojętej ochrony środowiska z koniecznością unowocześniania przemysłu chemicznego oraz zaspokajaniem potrzeb społeczno-ekonomicznych człowieka.

Technologia nieorganiczna i organiczna
Specjalność technologia nieorganiczna i organiczna da Ci wykształcenie ważne dla inżynierów specjalizujących się w nowoczesnych technologiach i nanotechnologiach chemicznych oraz technologiach wytwarzania kryształów i materiałów specjalnego przeznaczenia (m.in. dla optoelektroniki i medycyny).

Opłaty Opłaty

Opłata rekrutacyjna w przypadku kierunku technologia chemiczna I stopnia wynosi 85 złotych. 

Brak opłaty semestralnej (studia stacjonarne).

Szczegółowe informacje dotyczące opłat związanych ze studiami.

Dlaczego warto u nas studiować technologię chemiczną? Dlaczego warto u nas studiować technologię chemiczną?

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 r. w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wynikiem tej reformy jest również dostosowanie naszej oferty studiów na kierunku chemia na którym będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko pod okiem chemików.

Oferujemy studia I stopnia na kierunku chemia po których będziesz mógł kontynuować kształcenie na studiach II stopnia lub rozpocząć pracę zawodową.

Atuty kierunku technologia chemiczna Atuty kierunku technologia chemiczna
 • Projektując program kształcenia współpracujemy z przedstawicielami firm chemicznych, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach.
 • Oprócz typowych rodzajów zajęć (wykład, ćwiczenia) prowadzone są również zajęcia warsztatowe czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą „learning-by-doing”.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą eksperymentu.
 • 30% godzin zajęć do wyboru pod kątem indywidualnych zainteresowań.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Chemii.
 • Najzdolniejsi studenci już od pierwszego roku realizują indywidualne projekty badawcze pod kierunkiem nauczyciela akademickiego również w międzynarodowych zespołach.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu chemicznym.
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne, tj.: warsztaty, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia specjalistyczne u pracodawców.
 • W zeszłych latach nasi studenci odbywali studia i praktyki w uczelni partnerskich w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, Rumunii, Włoszech  i Francji.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku technologia (...) Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku technologia chemiczna?

Jako student kierunku technologia chemiczna przede wszystkim będziesz zdobywał kompetencje inżynierskie

ale też będziesz się uczył:

 • matematyki, fizyki – bez podstaw tych dyscyplin nie zrozumiesz dokładnie praw rządzących w świecie chemii i technologii chemicznej
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego
 • będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w języku angielskim
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz nauczysz się specyficznej pracy w laboratorium chemicznym podczas zajęć praktycznych w laboratoriach chemicznych
 • na drugim roku studiów sam wybierzesz specjalność która Cię interesuje
 • pod koniec studiów sam wybierzesz zespół naukowy w którym zrealizujesz swoją – prawdopodobnie – pierwszą pracę naukową, czyli projekt inżynierski

a po godzinach

Czego chcemy Cię nauczyć na kierunku technologia chemiczna? Czego chcemy Cię nauczyć na kierunku technologia chemiczna?
 • Chemii i technologii chemicznej – zarówno podstaw teoretycznych jak i umiejętności praktycznych.
 • Narzędzi informatycznych dla inżynierów.
 • Profesjonalnie planować i organizować pracę w laboratorium chemicznym z uwzględnieniem zaleceń dla zrównoważonego rozwoju.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 180 godzin praktyk w firmach o profilu chemicznym. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.

W kwestii praktyk zawsze możesz zwrócić się do opiekuna praktyk – specjalnie oddelegowanego pracownika Instytutu Chemii.

Możesz też wziąć udział w dodatkowych stażach proponowanych w ramach projektów realizowanych na Uczelni. Aktualne oferty pracy, staży czy praktyk możesz także odnaleźć na stronie internetowej naszego Biura Karier: http://bk.us.edu.pl.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

 
Jako student kierunku chemia będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w centrum Katowic przy ul. Szkolnej oraz Bankowej, jak również z nowoczesnego obiektu zlokalizowanego w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Odległość pomiędzy budynkami w Katowicach i Chorzowie wynosi 10 km.

Odwiedź nas w Chorzowie

Odwiedź nas w Katowicach

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku technologia c(...) Co po studiach i co robią absolwenci kierunku technologia chemiczna?
 • Zdecydowana większość absolwentów kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów.
 • Pracują w przemyśle chemicznym na stanowisku technologa  zajmując się projektowaniem i kontrolą procesów produkcyjnych.
 • Jako inżynier technolog realizują projekty badawczo-rozwojowe w zakresie np. nowych technologii oraz optymalizują procesy produkcyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Po uzupełnieniu kwalifikacji podejmują pracę w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego.
 • Zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin w laboratorium chemicznym zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr Barbara Szpikowska-Sroka – sekretarz komisji rekrutacyjnej
mgr Katarzyna Kulasa – dziekanat (studia stacjonarne)

Jak zacząć?

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Katowicach, ul. Bankowa 14, P221.

Zapraszamy!

return to top