Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Wynalazcy z UŚ z rekordową liczbą zgłoszeń w 2020 roku

19.02.2021 - 14:29 aktualizacja 24.02.2021 - 09:12
Redakcja: MK
Tagi: patent, raport, sukces, wynalazki

Rok 2020 był niezwykle owocny pod względem wynalazczej aktywności naukowców związanych z Uniwersytetem Śląskim. W tym okresie dokonana została rekordowa liczba zgłoszeń do ochrony w urzędach patentowych, a także największa w historii uczelni liczba przyznanych praw. Od wielu lat śląska Alma Mater znajduje się również w czołówce pod względem ochrony własności intelektualnej według raportów Urzędu Patentowego RP (UPRP), zajmując miejsca na podium wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych.

W 2020 roku dokonanych zostało aż 58 zgłoszeń do ochrony różnych przedmiotów własności przemysłowej w Polsce oraz za granicą. Naukowcy związani z UŚ są autorami lub współautorami 55 wynalazków zgłoszonych w UPRP oraz jednego wynalazku przechodzącego procedury patentu międzynarodowego (PCT), nadzorowanej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Office – WIPO). Dodatkowo zgłoszone zostały dwa wzory przemysłowe w ramach procedury Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office – EUIPO).

W 2020 roku na rzecz Uniwersytetu Śląskiego udzielono 41 praw wyłącznych na różnego rodzaju przedmioty własności przemysłowej, w tym 33 patenty na wynalazki i jedno prawo ochronne na wzór użytkowy przyznane przez UPRP. Ponadto uczelnia uzyskała dwa prawa z rejestracji wzorów przemysłowych udzielonych przez EUIPO oraz jedno prawo ochronne na znak towarowy przyznany przez UPRP. Warto również podkreślić, iż uzyskaliśmy jeden patent europejski, który następnie uprawomocniliśmy w trzech krajach: Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji.

Jak podkreśla Mariusz Grzesiczak, koordynator Biura Rzeczników Patentowych UŚ, działania prowadzone przez biuro mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia szeroko rozumianej innowacyjności Uniwersytetu Śląskiego i zabezpieczenia ochrony prawnej innowacyjnych wyników prac intelektualnych powstałych na UŚ. W 2020 roku podjęte zostały również kolejne działania wspomagające komercjalizację wybranych przedmiotów własności intelektualnej będących w posiadaniu uczelni, w tym głównie wynalazków i wzorów użytkowych.

Lekarka w okularach 3D

return to top