Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

24.05.2019 - 12:42 aktualizacja 05.11.2019 - 11:10
Redakcja: admin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W skład nowego organu weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny, czyli łącznie 141 reprezentantów środowiska akademickiego.

Członkiem RDN pierwszej kadencji został naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo). W głosowaniu prof. Artur Rejter otrzymał 149 głosów, jego kandydaturę zgłosiły dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Na liście członków znalazł się również prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka) zgłoszony przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kandydat otrzymał 231 głosów.

Pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku. Nowy organ ma działać na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej oraz dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. W zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów.

Lista kandydatów wybranych na członków RDN dostępna jest na stronie MNiSW: www.gov.pl.

 

return to top