Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

09.08.2017 - 15:30 aktualizacja 09.08.2017 - 15:30
Redakcja: admin

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Podjęcie nauki w ramach tego programu daje możliwość uzyskania dodatkowych, spełniających aktualne wymagania MEN, kwalifikacji przez studentów tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej.

Program Bloku Kształcenia Nauczycieli – częściowo płatny – pozwala studentom UŚ każdego poziomu studiów otrzymać w ciągu 2–4 semestrów odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, a przy tym jest realizowany w czasie niekolidującym z zajęciami.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.bkn.us.edu.pl.

return to top