Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zgłoś wydarzenie

Zgłoszenie wydarzenia organizowanego przez jednostki Uniwersytetu Śląskiego do kalendarza na stronie głównej.

W kalendarzu zamieszczane są informacje dotyczące:

  • wydarzeń odbywających się na terenie Uniwersytetu Śląskiego,
  • wydarzeń organizowanych przez jednostki uczelni,
  • wydarzeń zgłoszonych przez osoby posiadające adres e-mail w domenie us.edu.pl.

Informacje należy przesyłać na adres e-mail: wiadomosci@us.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:

  • tytuł wydarzenia (maksymalnie 100 znaków),
  • opis wydarzenia,
  • data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia wydarzenia,
  • miejsce wydarzenia,
  • nazwa organizatora,
  • załączniki (plakat, program wydarzenia – pdf w wersji spełniającej wymogi WCAG).

Otrzymane informacje są redagowane. Jednostka przyjmująca zgłoszenie może odmówić publikacji informacji o wydarzeniu.

return to top