Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Złoty i srebrny medal dla zespołów badawczych UŚ na IWIS 2020

22.10.2020 - 12:35 aktualizacja 23.10.2020 - 11:55
Redakcja: MJ
Tagi: Faculty of Science and Technology, gold medal, IWIS 2020, silver medal, srebrny medal, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, złoty medal

Dwa zespoły badawcze z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego zostały nagrodzone podczas Warszawskiej Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IWIS. Złoty medal otrzymali dr inż. Andrzej Dzienia, dr inż. Paulina Maksym, dr hab. Kamil Kamiński, prof. UŚ, prof. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Magdalena Tarnacka, prof. UŚ. Nagrodzone rozwiązanie – Sposób otrzymywania poli(1-winylo-2-pirolidonu) –  bazuje na wcześniejszym zgłoszeniu patentowym o tej samej nazwie i jest efektem współpracy pomiędzy Instytutem Fizyki im. Augusta Chełkowskiego i Instytutem Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Szczegóły na temat rozwiązania dostępne są na stronie: www.iwis.polskiewynalazki.pl.

Z kolei Aneta Kurpanik, Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, Justyna Łucka, Witold Ignasiak, prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, Beata Marcol-Szumilas, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol, dr Marek Matussek, za rozwiązanie Cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji Dielsa-Aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych otrzymali srebrny medal. Szczegóły dostępne są na stronie: www.iwis.polskiewynalazki.pl.

IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. Inicjatywa umożliwia przede wszystkim zaprezentowanie dorobku naukowego polskich naukowców i wynalazców na tle światowych rozwiązań, nawiązanie kontaktów wynalazców z potencjalnymi inwestorami. Prezentowane innowacje stanowią przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą wykłady i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej. Możliwość prezentacji rozwiązań wszystkim zainteresowanym przyczynia się również do popularyzacji oraz kształtowania w mediach pozytywnego wizerunku polskiej nauki.

Wystawa, organizowana przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zakończyła się 21 października 2020 roku.

biało-niebieski dyplom Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS dla badaczy z Uniwersytetu Śląskiego
Dyplom Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS dla badaczy z Uniwersytetu Śląskiego, którzy otrzymali złoty medal

 

biało-niebieski dyplom Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS dla badaczy z Uniwersytetu Śląskiego
Dyplom Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS dla badaczy z Uniwersytetu Śląskiego, którzy otrzymali srebrny medal

return to top