Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Zmarł prof. Aleksander Wilkoń

17.03.2022 - 09:27 aktualizacja 18.03.2022 - 18:08
Redakcja: OO
Tagi: odeszli od nas

 

 

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.
prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia

 

dyrektora Instytutu Języka Polskiego w latach 1983–1989,
dziekana Wydziału Filologicznego w latach 1980–1982,
Profesora Honorowego Uniwersytetu Śląskiego
oraz
wybitnego uczonego i cenionego wykładowcy,
Mistrza i Nauczyciela,
cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska.

 

Wyrazy głębokiego współczucia
Jego najbliższym, współpracownikom i przyjaciołom

składają

Rektor wraz z całą wspólnotą akademicką
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

 

 

 

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

śp.

Prof. dr. hab. Aleksandra Wilkonia

 

wybitnej postaci polskiego językoznawstwa,
autora ważnych prac teoretycznych z zakresu
stylistyki, genologii lingwistycznej i socjolingwistyki,
współtwórcy śląskiej szkoły lingwistycznej,
wieloletniego dyrektora Instytutu Języka Polskiego
oraz kierownika Zakładu Współczesnego Języka Polskiego,
naszego Mistrza i Nauczyciela, który obdarzył nas
swoją wiedzą, otwartym umysłem i wszechstronnym spojrzeniem
na problemy współczesnej lingwistyki i humanistyki.

Profesor Aleksander Wilkoń pozostanie na zawsze w naszych myślach,
lekturach i przedsięwzięciach badawczych.

 

Wyrazy głębokiego współczucia składamy
Żonie i całej Rodzinie Pana Profesora

 

Dyrekcja i pracownicy Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego,
uczniowie, współpracownicy i przyjaciele
z dawnego Instytutu Języka Polskiego imienia Ireny Bajerowej

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 22 marca 2022 roku o godz. 12.00 w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu.

Znicz (czarno-białe zdjęcie)/candle (black and white photo)

fot. Unsplash

return to top