Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

22 kwietnia – Dzień Ziemi

21.04.2022 - 14:49 aktualizacja 27.04.2022 - 10:36
Redakcja: wc-a
Tagi: nauki biologiczne, zmiany klimatyczne

Choć przyrodę powinniśmy szanować przez cały rok, przypadający na 22 kwietnia Dzień Ziemi jest dobrą okazją, by pochylić się nad ochroną środowiska i zachodzącymi zmianami klimatu.

Idea Dnia Ziemi narodziła się w Stanach Zjednoczonych, a inicjatorem był senator Partii Demokratycznej Gaylord Nelson. Nagłaśniał problemy związane z zanieczyszczeniem przyrody, a zwłaszcza wyciekami ropy u wybrzeży Kalifornii.

Pierwszy Dzień Ziemi obchodzono 22 kwietnia 1970 roku. Od tego momentu jest on co roku pretekstem do rozważań nad wyzwaniami, jakie przed ziemskim środowiskiem naturalnym i klimatem stawia ludzka działalność. Więcej o Dniu Ziemi i roli, jaką pełni w uwrażliwianiu społeczeństwa na zagrożenia przyrody, można przeczytać we wpisie „Światowy Dzień Ziemi”, opublikowanym na popularnonaukowej stronie Uniwersytetu Śląskiego – Przystanek Nauka.

W kwietniowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” nr 7 (297) dr Ryszard Kulik zwraca uwagę na kurczący się czas, jaki pozostaje ludzkości na podjęcie odpowiednich działań zapobiegających degradacji środowiska. W artykule pt. „«Zielony wzrost» to niebezpieczny mit” naukowiec nawołuje do bardziej zdecydowanych kroków prowadzących do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Niedawno opublikowana, ostatnia część raportu dr Magdaleny Ochwat i dr Anny Guzy z Wydziału Humanistycznego UŚ pokazuje, jak rodzice uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych odnoszą się do edukacji klimatycznej ich dzieci. Zebrane dane świadczą o wysokiej świadomości rodziców na temat zachodzących zmian klimatu. Badaczki podzieliły się wynikami swoich prac w dokumencie pt. „Rodzice wobec zmian klimatu”. W tekście czytelnicy znajdą odnośniki do poprzednich raportów, w których dr Magdalena Ochwat i dr Anna Guzy poddały badaniom nauczycieli oraz uczniów.

W ramach Klubu Myśli Ekologicznej, współorganizowanego przez Uniwersytet Śląski i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, odbywają się rozmowy z ciekawymi gośćmi proponującymi ekologiczne rozwiązania, które każdy może wcielić w życie. Uczestnicy spotkań to naukowcy, aktywiści oraz działacze społeczni. Podczas rozmów poruszają ważne tematy, a określając przyczyny negatywnych zjawisk, jednocześnie poszukują sposobów z nich wyjścia. Materiały dostępne są na uniwersyteckim kanale YouTube.

Na tekturze namalowana Ziemia z napisem One World. Przyczepiona do drewnianego patyka, trzymanego na tle nieba

fot. Markus Spiske | Unsplash

return to top