Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
Czytelnia czynna w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Komunikat:

Uprzejmie zawiadamiamy, że Archiwum Uniwersytetu Śląskiego będzie zamknięte 2 maja 2022 roku.


Uprzejmie informujemy, że od 3 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy archiwalno-kancelaryjne, które zostały wprowadzone zarządzeniem nr 219 rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, „Instrukcji archiwalnej Uniwersytetu Śląskiego” oraz „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”.

W związku z wprowadzeniem nowych normatywów, należy pamiętać o stosowaniu nowych symboli klasyfikacyjnych (na podstawie nowego „Jednolitego rzeczowego wykazu akt”) przy zakładaniu nowych spraw oraz znakowaniu teczek. Sprawy niezakończone do dnia wejścia w życie ww. zarządzenia prowadzone są do czasu zakończenia pod dotychczasowym znakiem sprawy.


Uprzejmie przypominamy, że wszelkie zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: archiwum@us.edu.pl.

Informujmy, że Czytelnia Archiwum Uniwersytetu Śląskiego jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00.
Z uwagi na bezpieczeństwo zarówno korzystających, jak i pracowników Archiwum w Czytelni może przebywać jeden użytkownik. Wizyta możliwa jest tylko po wcześniejszym jej umówieniu (wyłącznie drogą mailową na adres: archiwum@us.edu.pl).
Przystępując do pracy z dokumentacją, należy zaopatrzyć się w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczka).

 

Pracownicy:

Kontakt:

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego

adres: ul. 75-Pułku Piechoty 1,
41-500 Chorzów

tel. 32 349 3928, 32 349 3929, 32 349 3931
e-mail: archiwum@us.edu.pl

return to top