Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Organizacja i zasób Archiwum

Archiwum Uniwersytetu Śląskiego funkcjonuje od 1968 roku. W 1998 roku Archiwum zostało wyodrębnione w strukturze Uczelni i powołane jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Zarządzenie nr 29 z dnia 30 czerwca 1998 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego).

Zasady działania i sposób prowadzenia Archiwum regulują:

Przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2021 roku:

Przepisy obowiązujące od 3 stycznia 2022 roku:

 • Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja archiwalna i Jednolity rzeczowy wykaz akt wprowadzone zarządzeniem nr 219 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 grudnia 2021 r. dostępne pod adresem: aktyprawne.us.edu.pl,
 • oraz Regulamin Archiwum Uniwersytetu Śląskiego (załącznik nr 29 do Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Śląskiego).

Nadzór nad działalnością Archiwum sprawuje prorektor ds. współpracy krajowej  i międzynarodowej.

Zadaniem Archiwum Uniwersytetu Śląskiego jest prowadzenie działalności archiwalnej (polegającej na gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, porządkowaniu, zabezpieczaniu zbiorów), naukowej, informacyjnej oraz usługowej.

Archiwum wchodzi w skład państwowej sieci archiwalnej, pełniąc funkcje archiwum zakładowego uprawnionego do posiadania zasobu historycznego.

Zbiory Archiwum stanowią materiały zgromadzone w wyniku działalności Uniwersytetu Śląskiego oraz szkól wyższych, których Uniwersytet jest sukcesorem: Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach oraz Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach.

Na zasób Archiwum (dokumentacja jest gromadzona od 1951 roku) składają się:

 • akta studentów,
 • dokumentacja całości studiów,
 • dokumentacja studiów doktoranckich,
 • dokumentacja przewodów doktorskich,
 • dokumentacja przewodów habilitacyjnych,
 • dokumentacja powoływania i mianowania na stanowisko profesora,
 • dokumentacja powstała w ramach działalności poszczególnych Wydziałów Uczelni,
 • dokumentacja wytworzona w toku działalności Administracji Centralnej (w tym akta byłych pracowników Uczelni).

Archiwum gromadzi również prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne.

Przepisy obowiązujące od 2 stycznia 2023

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2024

return to top