Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Udostępnianie prac

Prace dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) i rozprawy doktorskie są udostępniane po uprzednim złożeniu wniosku (w zakładce formularze załącznik nr 8 do Instrukcji archiwalnej) podpisanego przez osobę zainteresowaną (wniosek nr 8 dostępny w zakładce formularze) i przy zachowaniu zasad, o których mowa poniżej.

Zasady udostępniania niepublikowanych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich reguluje Zarządzenie nr 176 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 5 listopada w sprawie udostępniania prac dyplomowych (magisterskich/licencjackich/inżynierskich), prac końcowych studiów podyplomowych oraz rozpraw doktorskich zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego.

Prace dyplomowe obronione przed 14 lipca 1998 roku

Prace dyplomowe udostępniane są na podstawie jednoczesnej zgody autora pracy i kierownika Archiwum.
Brak zgody autora pracy dyplomowej jest równoznaczny z brakiem możliwości udostępniania pracy dyplomowej.

Rozprawy doktorskie obronione przed 14 lipca 1998 roku

Rozprawy doktorskie udostępniane są na podstawie zgody kierownika Archiwum.

Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie obronione po 14 lipca 1998 roku

Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie udostępniane są na podstawie jednoczesnej zgody autora pracy (dołączone do pracy: oświadczenie autora w którym wyraża zgodę na udostępnianie pracy lub rozprawy, umowa licencji ) i kierownika Archiwum.
Brak zgody autora jest równoznaczny z brakiem możliwości udostępniania pracy dyplomowej i rozprawy doktorskiej.

return to top