Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Wypożyczanie – udostępnianie w celach służbowych

Zamówienia na dokumenty należy składać z przynajmniej dwudniowym wyprzedzeniem, w uzasadnionych przypadkach zamówienia będą realizowane w tym samym dniu.

Akta będą wypożyczane z Archiwum na okres do jednego miesiąca. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu wypożyczający zobowiązany jest powiadomić Archiwum o przyczynie i podać, jeżeli jest to możliwe, terminu zwrotu.

Procedura zamawiania, realizacji i zwrotu dokumentacji

I ZAMAWIANIE

 1. Zapotrzebowanie na akta należy składać e-mailem na adres: archiwum@us.edu.pl.
 2. Do zamówienia należy dołączyć prawidłowo wypełniony formularz karty udostępnienia akt (załącznik nr 7 do Instrukcji archiwalnej). Instrukcja wypełniania formularza.
  Bez prawidłowo wypełnionego formularza karty udostępnienia akt zamówienia nie będą realizowane.
 3. Dla każdej zamawianej dokumentacji należy wypełnić oddzielną kartę udostępnienia akt.

II REALIZACJA

 1. Archiwum dokonuje weryfikacji zamówienia.
 2. Prawidłowo wypełnioną kartę udostępnienia akt, Archiwum wydrukuje i dołączy do zamówienia.
 3. Archiwum przygotuje (zgodnie z zamówieniem) akta i poinformuje o terminie ich odbioru (e-mailem).
 4. Zamawiający umawia transport w Dziale Logistyki.
 5. Zamawiający odbiera osobiście (lub osoba upoważniona na formularzu karty udostępnienia akt) dokumenty w Archiwum w Chorzowie.
 6. Odbierający potwierdza odbiór zamówienia na karcie udostępnienia akt.
 7. Zamawiający wypełnia metryczkę dołączoną do wypożyczanej dokumentacji.

III ZWROT

 1. Po wykorzystaniu dokumentacji należy powiadomić Archiwum.
 2. Zwrot dokumentacji następuje osobiście w Archiwum.

return to top