Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Badania dot. regionalnej geografii fizycznej Polski | Monografia

17.12.2021 - 13:00 aktualizacja 22.12.2021 - 14:40
Redakcja: wcyg
Tagi: geografia

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) ukazała się książka pt. „Regionalna geografia fizyczna Polski”. Wśród autorów publikacji znaleźli się pracownicy Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego: dr hab. Urszula Myga-Piątek, prof. UŚ oraz dr hab. Jerzy Nita.

Naukowcy z UŚ opracowali kilka rozdziałów poświęconych południowym regionom Polski, w tym Wyżynie Śląskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz Kotlinie Oświęcimskiej. Poza opisami rzeźby terenu oraz klimatu panującego w danym miejscu publikacja obfituje w różne dodatkowe informacje związane z urbanizacją i wpływem człowieka na środowisko. W rozdziale o Wyżynie Śląskiej autorzy piszą:

„Warunki klimatyczne Wyżyny zostały zmodyfikowane pod wpływem działalności człowieka. Na obszarach zurbanizowanych powszechne jest występowanie tzw. miejskiej wyspy ciepła. Ze względu na wysoki stopień urbanizacji i uprzemysłowienia występuje silne zanieczyszczenie powietrza, którego skutkiem jest zmniejszenie natężenia promieniowania słonecznego i zwiększenie zachmurzenia. W sezonie zimowym częstym zjawiskiem jest smog”.

Poza ogólnymi charakterystykami wybranych obszarów w monografii nie brakuje także informacji ukazujących specyfikę opisywanego miejsca. Na temat Kotliny Oświęcimskiej przeczytać można:

„Na dolinnych, silnie nawodnionych terenach w tzw. Żabim Kraju rozwinięta jest gospodarka rybna, dlatego najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu są liczne stawy hodowlane. Kotlina Oświęcimska jest jednym z głównych centrów hodowli karpia w Polsce, a koncentracje stawów należą do największych w Europie”.

Książka, nad którą pracowało pięćdziesięciu autorów z szesnastu instytucji naukowych, stanowi rzetelne opracowanie naukowe przydatne przy pracach związanych z audytami krajobrazowymi oraz na zajęciach jako podręcznik akademicki nie tylko dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej, lecz również innych kierunków kształcenia. Pomocna może być także w pracy specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, organizatorów turystyki i rekreacji, autorów przewodników i publikacji krajoznawczych czy podróżników.

Monografia pt. „Regionalna geografia fizyczna Polski” została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadań Krajowego sekretariatu Konwencji Krajobrazowej, funkcjonującego w GDOŚ.

Więcej informacji na temat publikacji znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Książka dostępna jest bezpłatnie w wersji cyfrowej.

Rozrzucone na stole, nachodzące na siebie, mapy

fot. Andrew Neel | Pexels

return to top