Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Bezpłatne konsultacje ze specjalistami dla pracowników UŚ

17.05.2023 - 10:29 aktualizacja 18.05.2023 - 10:43
Redakcja: OO

W ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” uruchomione zostały konsultacje ze specjalistami. Podczas indywidualnych spotkań online osoby zatrudnione w naszej uczelni będą mogły omówić wszelkie trudności związane z pracą ze studentami ze specjalnymi potrzebami, a także inne – bezpośrednio lub pośrednio z nich wynikające.

Konsultacje są bezpłatne i realizowane zgodnie z zasadą poufności – nie będą nagrywane, a informacje przekazywane przez pracowników podczas rozmów nie będą nikomu przekazywane.

W ramach projektu będzie można wziąć udział w spotkaniu z:

  • psychologiem,
  • psychoterapeutą,
  • specjalistą w obszarze spektrum autyzmu,
  • neurodydaktykiem,
  • mediatorem,
  • tyflopedagogiem,
  • surdopedagogiem,
  • facylitatorem.

Osoby zainteresowane konsultacjami prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres: centrumduo@us.edu.pl. W wiadomości należy napisać, z którym ze specjalistów chcą się Państwo spotkać.

Konsultacje będą realizowane do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania limitu godzin zawartych w umowie.

indywidualne konsultacje dla pracowników ze specjalistami

return to top