Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centrum CYBER SCIENCE z programem studiów dotyczących cyberbezpieczeństwa

20.05.2022 - 14:04 aktualizacja 27.05.2022 - 17:37
Redakcja: wcyg

Nowe technologie coraz bardziej wnikają w naszą codzienność. Coraz szerzej obecne są w edukacji, biznesie, administracji lub socjologii. Stanowią również rosnące wyzwanie w kwestiach związanych z prawem, społeczeństwem, polityką, a nawet psychologią. Powyższe zagadnienia były tematem tegorocznego Cybersec Forum 2022, który miał miejsce w Katowicach 17 i 18 maja. W trakcie wydarzenia ogłoszono również program studiów Cyber Science.

Podczas jednego z większych międzynarodowych wydarzeń dotyczących cyberbezpieczeństwa szczególną uwagę poświęcono obronie militarnej oraz infrastrukturze cywilnej. W konferencji wziął udział m.in. dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Śląskiego Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE.

Naukowiec wygłosił wykład dotyczący przygotowywanych w Unii Europejskiej zmian w zakresie cyberbezpieczeństwa. W trakcie wystąpienia profesor opowiedział również o nowej ścieżce edukacyjnej realizowanej wspólnie przez śląskie uczelnie NASK i instytucje wchodzące w skład konsorcjum CYBER SCIENCE, a których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa. W Cybersec uczestniczyli też współtworzący Centrum CYBER SCIENCE dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ i dr Adrian Kapczyński z Politechniki Śląskiej oraz mec. Maciej Groń (NASK).

 

Studia Cyber Science

Podyplomowe dwukierunkowe studia Cyber Science zostaną zainaugurowane w październiku 2022 roku. Specjaliści z zakresu nowych technologii przybliżą słuchaczom wiedzę (prawną, technologiczną i ekonomiczną) na temat m.in.:

  • zarządzania cyberbezpieczeństwem,
  • tokenizacji,
  • automatyzacji procesów,
  • sztucznej inteligencji,
  • blockchain, smart contract.

Studia Cyber Science obejmują dwa moduły:

  1. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze;
  2. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

W programie studiów nacisk położony zostanie na interdyscyplinarność. Realizowany materiał będzie wykorzystywał wiedzę nie tylko z zakresu nowoczesnych technologii, ale również z dziedzin, z którymi te wyraźnie się przenikają: prawo, psychologia, zarządzanie, socjologia i inne.

Ścieżka edukacyjna Cyber Science adresowana jest nie tylko do osób ściśle związanych z branżą informatyczną i cyfrową, ale także prawników, pracowników administracji, zarządzających wdrożeniami IT itd. W założeniach centrum znajduje się bowiem ogólne podniesienie kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa, zwłaszcza młodych specjalistów, wkraczających dopiero na rynek pracy.

Zajęcia odbywające się w ramach ścieżki edukacyjnej będą prowadzone w formie hybrydowej. Mogą zatem w nich uczestniczyć słuchacze z całej Polski. Oznacza to, że podczas dwóch semestrów studiów Cyber Science, ćwiczenia i warsztaty będą realizowane nowoczesną metodą VOD w formie online w weekendy. Natomiast część spotkań odbywać będzie się w formie stacjonarnej – wykładowcy poprowadzą je na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum oraz w siedzibach pozostałych partnerów.

Wszystkie wykłady zostaną udostępnione studiującym osobom na dwa tygodnie przed zjazdem, z możliwością ich wielokrotnego odsłuchiwania. Na podstawie pracy zaliczeniowej przygotowanej w zespole, w trakcie trwającego trzy dni Hackatonu, uczestnikom zostaną wręczone dyplomy, a absolwentom Zarządzania cyberbezpieczeństwem – certyfikaty Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej szczegółów na tematu studiów Cyber Science znajduje się na stronie centrum.

 

Centrum CYBER SCIENCE

Utworzone pod koniec ubiegłego roku Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych CYBER SCIENCE, to konsorcjum naukowo-dydaktyczne, w którego skład – obok Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – wchodzą również: Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Centrum rozwija się dynamiczne, nawiązując współpracę z kolejnymi podmiotami. 11 maja 2022 roku została podpisana umowa ze Związkiem Cyfrowej Polski, tego samego dnia sfinalizowano porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Polskim Towarzystwem Informatycznym, nieco wcześniej ze Związkiem Banków Polskich oraz Asseco.

Instytucje te wesprą CYBER SCIENCE we wdrażaniu i realizowaniu nowej ścieżki edukacyjnej. Każda ze stron włączy się do przedsięwzięcia m.in. poprzez zasilenie kadry specjalistami, którzy podzielą się z uczestnikami studiów swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Studia objęła patronatem również Krajowa Rada Radców Prawnych.

Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ podczas wystąpienia na Cybersec Forum 2022

Dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ na Cybersec Forum 2022 | fot. Adrian Kapczyński

Artykuł powiązany

„Konieczne jest podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków” z „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” nr 6 (296) marzec 2022.

return to top