Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Come2US – projekt dla zagranicznych pracowników

15.07.2021 - 15:18 aktualizacja 16.07.2021 - 11:36
Redakcja: wcyg
Tagi: projects, projekty

Od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2023 roku realizowany jest projekt „Come2US – profesjonalizacja i centralizacja obsługi pracowników zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”. Finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) stanowi część programu Welcome to Poland, rozwijającego kompetencje związane ze zwiększeniem poziomu umiędzynarodowienia uczelni.

Uniwersytet Śląski od wielu lat włącza się w międzynarodowe projekty, współpracę z zagranicznymi uczelniami i instytutami oraz zatrudnia obcokrajowców, dlatego w ramach Come2US prowadzone będą działania zmierzające do podniesienia jakości obsługi pracowników zagranicznych, a także atrakcyjności Uniwersytetu Śląskiego jako pracodawcy dla potencjalnych kandydatów z zagranicy.

Projekt skierowany jest do obecnych i przyszłych pracowników zagranicznych naszej uczelni. Założeniem jest jednoczesne scentralizowanie i usprawnienie udzielanego im wsparcia, jak również stworzenie łatwiej dostępnych źródeł informacji dla potencjalnych kandydatów.

Przewidziane działania w obrębie Come2US to:

  • stworzenie ogólnouczelnianego punktu obsługi pracowników zagranicznych – Welcome Point,
  • przygotowanie bazy przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Śląskiego w języku angielskim,
  • zorganizowane spotkań integrujących,
  • utworzenie strony internetowej oraz przygotowanie interaktywnego informatora dla pracowników zagranicznych,
  • opracowanie cyklu materiałów filmowych przybliżających cudzoziemcom polską kulturę,
  • zorganizowanie wirtualnych targów pracy dla naukowców.

Kilkoro przyjaznych ludzi różnych narodowości patrzy w górę do obiektywu, trzymając się za ręce

fot. Freepik

return to top