Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Bankowa 14

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Budynek zbudowany jest z pięciu pawilonów, oznaczonych literami A, B, C, D, E, połączonych łącznikami umożliwiającymi komunikację między pawilonami z poziomu parteru i I piętra. W związku z powyższym skorzystanie z właściwego wejścia do budynku i poruszanie się po obiekcie może być utrudnione.

Do budynku można dostać się dwoma wejściami głównymi od ul. A. Chełkowskiego. Nad wejściami umieszczona jest podświetlona nazwa ulicy i nr budynku.

Jedno z głównych wejść – bliżej ul. Bankowej – znajduje się w łączniku między pawilonami C i D. Prowadzą do niego schody, które można ominąć podjazdem.

Drugie wejście główne – bliżej sklepu Biedronka – znajduje się w pawilonie E od zachodniej strony. Prowadzą do niego schody, które można ominąć podjazdem.

Portiernia (recepcja) zlokalizowana jest tuż przy wejściu głównym w pawilonie E po prawej stronie.

W przypadku wejścia do budynku znajdującym się bliżej ul. Bankowej dotarcie do portierni wymaga pokonania 2/3 długości budynku (ok. 100 m).
Po wejściu należy skręcić w lewo i korytarzem dojść do łącznika między pawilonami E i A, przed łącznikiem skręcić w lewo a na końcu holu ujrzymy portiernię.

Portierzy udzielą informacji zainteresowanym o lokalizacji pomieszczeń, o sposobie dotarcia do nich i ewentualnej pomocy w dotarciu do określonego pomieszczenia.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku są szerokie – ponad 3 m. Występują przewężenia.

W części komunikacyjnej występują niewielkie różnice poziomów z powodu osiadania w różnym tempie poszczególnych pawilonów wchodzących w skład budynku.

Do około 40% sal wykładowych, pokoi wykładowców oraz szatni, bufetu i WC dla niepełnosprawnych można się dostać bezpośrednio z poziomu parteru lub windą. W pawilonie B wszystkie pomieszczenia są dostępne z poziomu parteru lub dojazdu windą.

W budynku jest 11 klatek schodowych:

  • pawilon A – 2 klatki schodowe 3 piętra,
  • pawilon B – 2 klatki schodowe 3 piętra,
  • pawilon C – 2 klatki schodowe 3 piętra,
  • pawilon D – 2 klatki schodowe 2 piętra,
  • pawilon E – 3 klatki schodowe 2 piętra.

W budynku znajduje się winda, ale ze względu na różne połączenia między pawilonami sugerujemy skonsultowanie z administratorem najwygodniejszej metody poruszania się po obiekcie.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toalety w budynku są ogólnodostępne. W pawilonach A, B, C toalety zlokalizowane są po prawej stronie klatek schodowych. W pawilonach D i E toalety znajdują się po lewej stronie klatek schodowych.

W obiekcie są cztery toalety dla osób niepełnosprawnych. Dwie w pawilonie B na parterze i I piętrze, jedna w pawilonie D – parter i jedna w pawilonie E – parter.
Dostęp do toalet w pawilonie B jest utrudniony z uwagi na zamknięte drzwi korytarzowe.

Drzwi w toaletach dla niepełnosprawnych mają szerokość 0,9 m. Toalety te posiadają pochwyty po obu stronach miski ustępowej w tym jeden podnoszony. Posiadają również pochwyty przy umywalkach z wyjątkiem toalety w pawilonie E.
We wszystkich toaletach są zamontowane systemy przywoławcze akustyczno-optyczne.

Do wszystkich ważnych pomieszczeń osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim ma możliwość dostępu. W pokojach dziekanatu są dostawione stoliki o wysokości ok. 0,7 m, które umożliwiające komfortową obsługę osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Aula im. Waleriana Pańki nr 420 mieszcząca się na I piętrze segmentu D została wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. W pomieszczeniach 236 i 410a znajdują się pokoje wyciszeń, w których można odciąć się od nadmiaru bodźców.

Piktogram pętli indukcyjnejpiktogram pokoju wyciszenia

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W pobliżu każdego wejścia do budynku wyznaczone jest co najmniej jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Z niebieskich miejsc parkingowych mogą korzystać jedynie osoby do tego uprawione na ogólnych zasadach określonych w przepisach dotyczących karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt do osoby, która może udzielić informacji o dostępności obiektu

Zdzisław Gołojuch, e-mail: zdzislaw.golojuch@us.edu.pl, tel. +48 502 622 793.

return to top