Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Dostępność architektoniczna: 

Katowice, ul. Jordana 18

Wydział Teologiczny

Dostępność wejścia do budynku i obszaru kontroli

Budynek Wydziału Teologicznego położony jest w śródmieściu Katowic, przy skrzyżowaniu ulic Jordana i Podchorążych. Jedno wejście główne zlokalizowane od strony ul. Jordana. Przed wejściem, po lewej stronie, znajduje się tablica informacyjna z nazwą budynku, dodatkowo na prawo od wejścia na ścianie auli głównej znajduje się duży napis z nazwą budynku.

Ulica Jordana przed samym budynkiem jest deptakiem z kostki brukowej, naprzeciw wejścia głównego dojście do niego jest niewielkim wzniesieniem z kostki brukowej, by później łagodnie przejść do poziomu – płyty granitowe. Dojście na lewo od wejścia głównego (wzdłuż ul. Jordana) – znajdują się tu łagodne schody (4 stopnie). Dojście na lewo od wejścia głównego (wzdłuż ul. Podchorążych) – znajduje się tu maksymalnie 9 schodów – ul. Podchorążych obniża się w stronę północną. Wszystkie schody mają wysokość od 14 do 16 cm, są w kolorze szarym.

Drzwi wejściowe są przesuwne i otwierane automatycznie na czujkę ruchową. Drzwi są szklane i podwójne. Drzwi wewnętrzne szklane są oznakowane kolorystycznym kontrastem. Drzwi są otwierane na czas otwarcia budynku. Tuż przed drzwiami wejściowymi znajduje się niewielki próg ok. 2–3 cm.

Recepcja znajduje się ok. 8 metrów za wejściem głównym. Na recepcji można uzyskać pomoc dotyczącą położenia poszczególnych sal oraz toalet. Budynek posiada strefę kontrolną, która jest wyłączana na czas otwarcia budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze są przestronne o szerokości przekraczającej zwykle 3 metry.

Komunikacja pionowa w budynku odbywa się 3 klatkami schodowymi (jedna z klatek służy tylko do ewakuacji w czasie zagrożenia). Budynek ma 4 piętra, które w całości dostępne są dla użytkowników oraz jedno piętro techniczne (5 piętro) dostępne tylko za pomocą specjalnych identyfikatorów.

W budynku znajdują się 3 windy. Po stronie zachodniej budynku są 2 windy dostępne bez żadnych barier, na każdym poziomie na którym się zatrzymują. Te dwie windy dojeżdżają tylko do 4 piętra. Po stronie wschodniej znajduje się jedna winda dojeżdżająca do 5 piętra. Ta winda znajduje się w przedsionku klatki schodowej – aby się do niej dostać na każdym piętrze trzeba otworzyć jedne drzwi. W windzie nie ma luster, drzwi otwierają się automatycznie, jest oznaczenie alfabetem Braile’a każdego piętra. Winda nie wydaje komunikatów głosowych, jest wyświetlacz z numerem piętra, jest przycisk alarmowy do komunikacji z recepcją, panel przywoławczy znajduje się na wysokości 100 cm. W windach są zamocowane poręcze na wysokości 90 cm. Jedna winda ma rozmiar 110 cm × 209 cm, dwie windy mają rozmiar 160 cm × 140 cm. We wszystkich windach są kamery monitoringu.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Toalety w budynku znajdują się na każdym piętrze, w każdym skrzydle. W skrzydle zachodnim zaraz po wyjściu z wind lub klatki schodowej po lewej stronie, w skrzydle wschodnim na lewo po wyjściu z klatki schodowej. Dodatkowo w skrzydle wschodnim obok ogólnych toalet znajduje się także toaleta z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami.

Toaleta ta ma drzwi o szerokości 100cm, otwierane w obu kierunkach (do wewnątrz i na zewnątrz). Pomieszczenie ma kształt prostokąta o wymiarach 176 cm × 238 cm, włącznik światła znajduje się na wysokości 110 cm. Pochwyty są po obu stronach toalety, z jednej strony jest podnoszony. Jest pochwyt przy umywalce, kosz na śmieci znajduje się pod pojemnikiem na ręczniki. Pojemnik na ręczniki znajduje się na wysokości 115 cm, a na papier toaletowy na wysokości 90 cm. W toaletach znajduje się system alarmowy, z alarmem widocznym i słyszalnym na korytarzu. Włącznik alarmu znajduje się po lewej stronie umywalki i ubikacji.

Do wszystkich ważnych pomieszczeń można dostać się na wózku inwalidzkim.

Utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach może być lada w dziekanacie, która znajduje się na wysokości 110 cm, a w sekretariacie dziekanatu na wysokości 115 cm. W związku z tym utrudnieniem osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą być obsługiwane poza ladą.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno znajduje się przy ul. Jordana 21, dwa miejsca znajdują się przy ul. Powstańców (przy wylocie na ul. Podchorążych), jedno miejsce mieści się na ul. Konckiego (boczna ulicy Powstańców).

Z niebieskich miejsc parkingowych mogą korzystać jedynie osoby do tego uprawione na ogólnych zasadach określonych w przepisach dotyczących karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

return to top