Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dofinansowanie inicjatyw w ramach pasma Miasto-Region-Akademia

07.02.2024 - 12:44 aktualizacja 09.02.2024 - 10:56
Redakcja: PK

Zachęcamy wszystkich pracowników i pracowniczki Uniwersytetu Śląskiego do zgłaszania inicjatyw do programu Miasto-Region-Akademia, realizowanego w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024.

Zgłoszone projekty zostaną wpisane do kalendarza wydarzeń EMNK 2024. Nabór do programu prowadzony jest od października 2023 roku, a od teraz możliwe będzie również wnioskowanie o dofinansowanie projektów (w podstawowym trybie do 10 000 złotych). Uniwersytet Śląski przeznaczy na program 750 000 złotych ze środków przyznanych w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na realizację zadań EMNK 2024.

Terminy rozpatrywania wniosków o dofinansowanie: do 20 lutego, do 20 marca, do 20 czerwca oraz do 5 października.

Regulamin dofinansowania dostępny jest w bazie aktów prawnych UŚ.

O programie

Miasto-Region-Akademia to jedno z pasm tematycznych realizowanych w ramach pierwszego filaru – programu obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Uczelnie Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki kierują się wspólnymi zasadami finansowania. W Uniwersytecie Śląskim możliwość dofinansowania otrzymają:

  • inicjatywy wynikające ze statutowej działalności UŚ, takie jak: wydarzenia naukowe, popularnonaukowe, konferencje, kongresy, wydarzenia muzyczne, kulturalne, festiwale, inicjatywy społeczne, rekreacyjne oraz inne, w tym wydarzenia i inicjatywy, które podejmowane są cyklicznie;
  • projekty specjalne: pomysły indywidualne lub zespołowe pracowników i pracowniczek UŚ, które są zbieżne z założeniami programowymi EMNK 2024, w tym w szczególności przyczyniające się do transformacji regionu oraz wzmacniania rozpoznawalność Uniwersytetu Śląskiego jako ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej. Jako projekty specjalne traktowane są inicjatywy nowe, zaproponowane w związku z przyznaniem tytułu EMNK 2024. Preferowane jest, by miały one innowacyjny i interdyscyplinarny charakter, duży zasięg i były realizowane we współpracy (np. międzywydziałowej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym lub Konsorcjum Akademickim – Katowice Miasto Nauki).

Zasady zgłaszania inicjatyw wynikających ze statutowej działalności UŚ znajdują się na stronie EMNK 2024. Można je zgłaszać, wypełniając formularz rejestracyjny.

Z kolei w przypadku projektów specjalnych należy przesłać koncepcję wraz ze wstępnym kosztorysem na adres emn@us.edu.pl z dopiskiem „Projekt specjalny EMNK 2024”.

Zachęcamy do upowszechniania informacji o możliwości zgłaszania wydarzeń do kalendarza EMNK 2024 oraz angażowania osób studiujących i realizujących kształcenie w szkołach doktorskich UŚ do realizacji inicjatyw i projektów.

Fot. Product School |Unsplash

return to top