Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktorantka MŚSD uczestniczką wyprawy polarnej na Spitsbergen

18.08.2023 - 14:28 aktualizacja 24.08.2023 - 13:43
Redakcja: OO
Tagi: badania polarne

W kolejnym sezonie cyklu wypraw polarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach doktorantka Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych mgr Katarzyna Stachniak realizuje prace badawcze na Spitsbergenie. Towarzyszy jej asystent terenowo-techniczny mgr Kamil Pałkowski.

Doktorantka jest kierowniczką projektu pt. „Modelowanie hydrologiczne reakcji odwadniania zlewni zlodowaconych na ocieplenie klimatu Arktyki” prowadzonego w ramach konkursu Preludium 21 Narodowego Centrum Nauki pod opieką merytoryczną promotora pracy doktorskiej prof. dr. hab. Jacka Jani oraz promotora pomocniczego dr. Dariusza Ignatiuka z Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ. Prace w ramach projektu dotyczą rozpoznania warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych zlewni lodowca Renardbreen (Bellsund).

Mgr Katarzyna Stachniak przebywa obecnie w Stacji Polarnej Calypsobyen. Równocześnie uczestniczy w XXXI wyprawie polarnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierowanej przez dr. hab. Piotra Zagórskiego, prof. UMCS.

Aktualnie prowadzony jest pierwszy sezonowy monitoring odpływu wód powierzchniowych ze zlewni Renardbreen, monitoring stanu wód gruntowych, pobierane są także próby sedymentów przedpola lodowca oraz próby wód powierzchniowych i opadowych do badań laboratoryjnych. Monitoring hydrologiczny jest wsparty monitoringiem meteorologicznym i badaniami zmian powierzchniowych zachodzących w obrębie zlewni Renardbreen z zastosowaniem nalotów fotogrametrycznych UAV prowadzonych systematycznie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Lodowiec Renardbreen

Lodowiec Renardbreen | fot. P. Zagórski

return to top