Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

EU-PolarNet 2 | Badania polarne w różnych krajach

06.04.2022 - 10:56 aktualizacja 11.04.2022 - 14:55
Redakcja: OO

Wypracowanie podstaw wspólnej polityki europejskiej w zakresie badań oraz wieloaspektowej obecności w obszarach polarnych to nadrzędny cel projektu pn. „Co-Ordinating and Co-Designing the European Polar Research Area (EU-PolarNet 2)”, realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Przedsięwzięcie obejmuje wspólną strategię działań, zrównoważoną politykę wobec regionów polarnych, eksperckie doradztwo naukowe dla europejskich i narodowych gremiów decyzyjnych oraz upowszechnianie prowadzonych działań w społeczeństwie. Rezultatem projektu będzie utworzenie European Polar Coordination Office (EPCO) – biura koordynującego realizację europejskiej strategii polarnej.

Międzynarodowym projektem kieruje dr Nicole Biebow z Alfred Wegener Institute (AWI) w Niemczech. W skład konsorcjum inicjatywy wchodzi 25 partnerów reprezentujących wszystkie europejskie państwa członkowskie i kraje stowarzyszone, które mają ugruntowane programy polarne, w tym Uniwersytet Śląski w Katowicach. Centrum Studiów Polarnych funkcjonujące w ramach współpracy Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ (jednostka wiodąca), Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie jest koordynatorem projektu w Polsce.

W ostatnim czasie w ramach prac projektowych naukowcy opracowali dwa istotne dokumenty zawierające opis m.in. infrastruktury polarnej, struktury instytucji i organizacji, sposobu finansowania badań, a także opis współpracy międzynarodowej i strategii działań polarnych dla poszczególnych krajów, w tym dla Polski.

Jednym z nich jest “Catalogue of National Polar Programmes and Other Large-scale programmes” (pobierz) – niezbędne narzędzie ułatwiające komunikację i wspierające wspólne działania. Publikacja opisuje m.in. różne podejścia państw europejskich do polityki polarnej. Drugi dokument natomiast to “Directory of European Polar Research Funding Programme” (pobierz) zawierający przegląd zarządzania, strategii i procedur finansowania badań polarnych.

Opracowania są próbą uporządkowania różnorodnego podejścia krajów europejskich do polityki i strategii badań polarnych. Dokumenty są ze sobą ściśle powiązane i nawiązują do wcześniejszych publikacji projektu EU-PolarNet 2.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: eu-polarnet.eu.

Południowy Spitsbergen

Południowy Spitsbergen | fot. archiwum Centrum Studiów Polarnych

return to top