Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Program edukacyjny Nauczyciele - Nauczycielom

Program ma na celu integrację środowiska nauczycieli akademickich i nauczycieli szkolnych. Celem jest stworzenie przestrzeni do wzajemnej wymiany myśli i doświadczeń, która pozwoli na wypracowanie wspólnych rozwiązań i inspiracji, z których korzystać będą przedstawiciele środowiska nauczycielskiego.

Do życia powołanych zostanie 6 akademii, powiązanych ze wspomnianymi już sześcioma ścieżkami tematycznymi Europejskiego Miasta Nauki 2024:

  1. klimat i środowisko,
  2. przemysły przyszłości,
  3. zdrowie i jakość życia,
  4. innowacje społeczne,
  5. dziedzictwo przemysłowe i kulturowe,
  6. kreacja i krytyka.

Każda z nich będzie miała swój tydzień tematyczny składający się z warsztatów podnoszących kompetencje w danym zakresie.

Przed rozpoczęciem prac przewidziane są konsultacje i diagnoza wzajemnych potrzeb. Umożliwią one rozpoznanie aktualnych potrzeb uczniów oraz tego, jak chcieliby się komunikować z uczelniami, a także w jaki sposób uczelnie powinny komunikować się z nimi. Definiowanie potrzeb ma doprowadzić do znalezienia odpowiedzi na pytania, jakimi metodami nauczyciele szkolni mogliby lepiej współpracować z uczniami i które z metod cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży. Celem jest sprostanie wymaganiom stawianym współcześnie przed młodymi ludźmi i trudnościom, z jakimi muszą się zmierzyć na drodze edukacji.

Program Nauczyciele – Nauczycielom zakłada innowacyjność w zakresie metod nauczania, opartą na różnego typu projektach oraz pracy zespołowej, które nadają dodatkowych kompetencji miękkich. Pragniemy pokazać, że umiejętności kadry akademickiej i nauczycieli szkolnych mogą się równoważyć i być dla siebie wzajemną motywacją – dlatego stawiamy na równoważność i wzajemność tych relacji.

W Radzie Programowej zasiądą autorytety pedagogiczne, reprezentanci nauczycieli szkolnych oraz akademickich i finaliści Nagrody im. Profesora Józefa Pietera.

Kluczowym elementem projektu będzie udział nauczycieli akademickich w zajęciach lekcyjnych swoich kolegów/koleżanek – nauczycieli szkolnych.

return to top