Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

20-lecie kształcenia międzyobszarowego na Uniwersytecie Śląskim

21.05.2018 - 12:15, aktualizacja 05.11.2019 - 11:17
Redakcja: admin

Dwadzieścia lat temu Uniwersytet Śląski uruchomił program Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH). Katowicka uczelnia była drugą w kraju, która zaproponowała studentom nowy model studiów, umożliwiając swobodny dostęp do oferty wielu wydziałów oraz interdyscyplinarnych programów poszerzających podstawowy kierunek o rozmaite dyscypliny pokrewne. Rok później studenci mogli podejmować kształcenie w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISM-P), a od 2014 roku w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych (ISM).

Przez dwie dekady zmieniały się nazwy studiów, tryby i formy prawne. Było międzywydziałowo, międzykierunkowo i międzyobszarowo. Niezmiennie jednak, od samego początku, studia indywidualne opierają się na trzech filarach: opiece tutora, swobodzie w wyborze ścieżki kształcenia i podejściu interdyscyplinarnym.

Wystąpienie prorektora prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka

Otwarcie obchodów jubileuszu
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Obchody jubileuszu kształcenia międzyobszarowego na Uniwersytecie Śląskim odbyły się w piątek 18 maja 2018 roku na terenie kampusu w Katowicach. W wydarzeniu uczestniczyli wykładowcy, studenci oraz absolwenci i sympatycy ISM. Nie zabrakło również osób, które ideę stworzenia programu studiów indywidualnych wcieliły w życie. Zaproszenie do uczczenia jubileuszu przyjęli: prof. zw. dr hab. Jerzy Axer – inicjator pierwszych międzywydziałowych indywidualnych studiów uruchomionych na Uniwersytecie Warszawskim, dr hab. Olga Wolińska – pełniąca funkcję dyrektora MISH (do 2011 roku), prof. zw. dr hab. Karol Kołodziej – pełniący funkcję dyrektora MISM-P (do 2014 roku), prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002 oraz prof. dr hab. Zofia Ratajczak. Uroczystość otworzyło wystąpienie prorektora UŚ prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka – obecnego dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych.

Uczestnicy dyskusji

Jednym z punktów programu obchodów była debata pt. „(Prze)bij mistrza”
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Wydarzenie stało się okazją do podsumowania 20 lat kształcenia międzyobszarowego na Uniwersytecie Śląskim. O swoich karierach, sukcesach oraz wspomnieniach opowiadali absolwenci oraz studenci studiów indywidualnych. W ramach jubileuszu odbyła się również debata pt. „(Prze)bij mistrza” z udziałem m.in.: prof. Jerzego Axera, prof. Tadeusza Sławka, dr Magdaleny Wołek, a także pisarza i publicysty, absolwenta MISH Szczepana Twardocha oraz studentów ISM. W programie przewidziano także koncert zespołu Parnas Brass Band i wspólne grillowanie.

Przez dwie dekady prowadzenia studiów indywidualnych ten model kształcenia wybrało 913 studentów, którzy jak dotąd obronili 718 prac dyplomowych. Przyznano im aż 205 stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej Ministra Edukacji Narodowej). Studenci ISM (a wcześniej MISH i MISM-P) przez cały okres studiowania objęci są opieką tutora – indywidualnego opiekuna naukowego, którego zadaniem jest dbanie o rozwój studenta, współpraca przy projektowaniu ścieżki studiów i wsparcie w trudnych sytuacjach administracyjnych. Tutorami zostają najlepsi nauczyciele akademiccy reprezentujący wszystkie wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Szczepan Twardoch i dr Magdalena Wołek

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Zarówno absolwenci MISH, MISM-P, jak i pierwsi absolwenci ISM dobrze radzą sobie na rynkach pracy od Brukseli do Szanghaju. Wśród nich znaleźć można takie postaci, jak Szczepan Twardoch – jeden z najlepszych współczesnych polskich pisarzy, dr Łukasz Lamża – popularyzator wiedzy związany z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Aleksandra Dzik – alpinistka i przewodnik górski czy dr Aleksandra Sarna – znana z ogólnopolskich mediów psycholog. Wielu absolwentów wybiera karierę naukową, którą z powodzeniem rozwija na polskich i zagranicznych uczelniach.

return to top