Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych nawiązało współpracę z Politechniką Śląską oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

07.04.2022 - 14:46, aktualizacja 11.04.2022 - 12:22
Redakcja: AJS

Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Politechnika Śląska podejmą współpracę w zakresie inicjowania i realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych. Porozumienie dotyczące współpracy w obszarze interdyscyplinarnych badań naukowych, a także wspierania komercjalizacji wyników badań podpisane zostało 8 kwietnia 2022 roku w Sali Senatu Politechniki Śląskiej. Dokument sygnowali: dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Nawiązanie trójstronnej współpracy umożliwi prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych i informacyjnych: współorganizowanie wykładów, seminariów, szkoleń, debat i konferencji. W ramach realizacji porozumienia planowane jest wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających na celu rozwój świadomości naukowej w zakresie sektorów infrastrukturalnych (w tym gospodarki wodnej), a także zarządzania bezpieczeństwem informacji. Strony będą wspierać aktywność ekspercką oraz promować działania na rzecz rozwoju naukowego, prowadzące do innowacyjności, konkurencyjności i skutecznego transferu wiedzy wśród polskiego środowiska akademickiego i gospodarczego.

podpisanie porozumienia – od lewej: Przemysław Daca, dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, prof. Arkadiusz Mężyk

Podpisanie porozumienia | mat. Politechnika Śląska

Od lewej: prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Od lewej: prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dyrektor Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ | mat. Politechnika Śląska

return to top